Mediální vzdělávání

Rizika kyberprostoru

Rozvoj digitálních technologií s sebou přináší mnoho možností i nebezpečí. Veďte žáky k tomu, aby se rizikům ideálně vyhnuli nebo si s nimi uměli poradit. Prozkoumejte za pomoci připravených lekcí fenomény jako jsou: nenávistné projevy na internetu (hate speech), kyberšikana, závislost, nebo zneužití intimních fotografií mnohdy spojené s vydíráním.  

Pokud Vás zajímají fake news a dezinformace, využijte  tyto lekce