Asociální síť

 • The Anti-Social Network
 • Asif Hasan
 • Austrálie
 • 2012
 • 58 min.
 • titulky
 • 13—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. identifikovat projevy šikany na internetu
 2. uvědomit si rizika chování v kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 3. mít k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru

Trolling či trollování jsou výrazy, které do slovníků zavála až éra internetu. Označují nekalou aktivitu účastníků on-line diskusí, ve kterých uráží, pomlouvají a dalšími způsoby verbálně napadají ostatní uživatele. S trollingem má bohaté zkušenosti i moderátor britské radiostanice BBC Richard Bacon. „Jeho“ troll ho na sociálních sítích pronásleduje více než dva roky. Tvrdě napadá i jeho rodinu, včetně malého syna. Dá se proti on-line útokům v anonymním prostředí internetu bránit? Bacon jde investigativně po stopách kyberšikany, která se v posledních letech rozmáhá ve Velké Británii jako epidemie, a zjišťuje, že motivací trollů je často bezohledná zábava, ale i odplata za vlastní křivdy. Častým terčem trollů se tak stávají například stránky věnované památce tragicky zemřelých dětí. Nejničivější důsledky má trolling pro zranitelnou psychiku dospívajících, jediná on-line přestřelka může vést až k sebevraždě. Film současně ukazuje, jak obtížné je proti obsesivním "haterům" shromáždit policejní důkazy a pravomocně je odsoudit.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Kyberprostor jako náměstí

Aktivita / 90 min. / doporučený věk: 13+

Žáci
 • uvědomují si nebezpečí kyberprostoru a důležitost ochrany soukromí
 • znají pojem kyberšikana a umí ho vysvětlit
 • mají k dispozici základní pravidla pro bezpečné užívání kyberprostoru

Kyberšikana ve statistických datech

Aktivita / 45 min. / doporučený věk: 14+

Žáci:
 • na příkladech sociologického šetření si uvědomí rizika chování v kyberprostoru
 • v reflexi si ujasní vlastní postoje k dané problematice
 • rozvíjejí funkční gramotnost

Prevence šikany na internetu

Projekt / 135 min. + samostatná práce žáků / doporučený věk: 14+

Žáci:
 • dokážou identifikovat projevy šikany na internetu a rizikové chování v kyberprostoru
 • zrealizují vlastní návrh opatření formou prezentace své práce

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • formy kyberšikany
 • trolling a jeho projevy
 • krádež identity
 • obrana proti kyberšikaně

Příklady dobré praxe

Projekt / 60 min / doporučený věk: 13+

 • seznámit se s tématem kyberšikany
 • vědět jak jí ppředejít
 • znát možnosti pomoci

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Kam se obrátit o pomoc?

Důležité odkazy a kontakty – weby, projekty, poradny, hot linky

Co je to kyberšikana a jak se projevuje?

Článek na stránkách projektu Bezpečně online

Kolik nenávisti dokáže vyvolat fotka s prvňáčky?

Teplický deník publikoval každý týden tablo s dětmi, které začaly chodit do první třídy. Jedna z těchto fotografií v roce 2017 vyvolala velké množství nenávistných komentářů. Proč?

Trolling jako nový fenomén?

Kdo jsou takzvaní internetoví trollové, o co jim jde a jak toho dosahují?

Kde končí legrace a začíná kyberšikana

Článek Heleny Nykodýmové na portále Lupa.cz

Kyberšikana a její prevence

Příručka pro učitele - Člověk v tísni

Smrt kvůli zprávám na Whatsappu

Řetězovité falešné zprávy šířící se přes aplikaci Whatsapp měly v Indii v roce 2018 na svědomí nejméně 12 mrtvých. Byli ubiti rozzuřenými lidmi, kteří je považovali za členy gangu.

Partneři lekce

Kamarádi vzdělání
Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.