Sociální problematika

Tematický okruh

Filmy z tematického okruhu sociální problematika a připravené lekce rozvíjí u žáků schopnost empatie a tolerance, seznamují je s tématy jako závislosti, stáří, rodinné vztahy, sociální vyloučení a podporují je v aktivním občanství. Objevujte s žáky rozmanité lidské příběhy, které pomocí protagonistů filmů ukazují, jaký je život s jinakostí a jak se žije jejich vrstevníkům. Pomocí metodických materiálů si mohou žáci osvojit, jak zvládat své emoce a pochopit příčiny a důsledky svého jednání.

Krok za krokem tematickým okruhem sociální problematika

Na portále je nyní téměř 100 audiovizuálních lekcí, kterými můžete u svých žáků podpořit zamyšlení o tématech jako je sociální vyloučení, rodinné vztahy, vzdělání, šikana, stáří nebo o tom, jak se žije lidem s jinakostí a jakým způsobem pohlížet na zdraví.

  • Jak se v takovém množství materiálů zorientovat?
  • Čím začít a které si nechat spíše na později?
  • Když je v lekci více aktivit, jakou vybrat?

 

Odpovědi nabízí nově vytvořený výukový plán Krok za krokem rozdělený do 3 úrovní podle náročnosti témat a podle stupně školy. Vyzkoušejte ho.

Můžete si také poskládat vlastní výukový plán za využití dalších lekcí k sociální problematice.

Doporučujeme také, abyste si přečetli Než začnete  - doporučení pro práci s filmy.

 

Tři kategorie podle náročnosti:

  1. Úvod do sociální problematiky
  2. Rozvíjíme povědomí o sociální problematice
  3. Otevíráme náročnější sociální témata a jdeme do hloubky

1. úroveň: Úvod do sociální problematiky

Pomocí příběhů z filmů žákům přiblížíme svět, ve kterém mají různí lidé různé odlišnosti a individuální potřeby. Jak žijí lidé s mentálním postižením, se syndromem nebo nejsou původem z Česka. Možná si uvědomíme naše stereotypy a předsudky o lidech s jinakostí. Žáci mohou pochopit vnímání jinakosti jako něco, co nás může obohatit a učí se vzájemné toleranci i v rámci třídního kolektivu.

Klíčová témata pro ZŠ: život s jinakostí, předsudky, tolerance, soužití 
Klíčová témata pro SŠ: odlišnosti, národnosti, šikana, tolerance, soužití 

Časová náročnost: 1–2 vyučovací hodiny

Je to úroveň pro vás, pokud: s tématem začínáte nebo nemáte ve výuce dostatek prostoru, ale chcete dát žákům alespoň základ k zamyšlení o sociálních tématech

Pro základní školy

Doporučený věk: 9+

Dům plný snů

60 min. / 12+

Desetiletá Anne přirozeně chápe, že různí lidé mají různé odlišnosti a individuální potřeby. Bydlí totiž ve velkém domě, který kromě její rodiny obývá také osm osob s mentálním postižením.

Otevřít
Létající Anne

45 min. / 8+

Jedenáctiletá Anne je na první pohled obyčejná holandská dívka. O svém životě s Tourettovým syndromem se s pomocí odborníků naučila mluvit i se svými spolužáky.

Otevřít

Pro střední školy

Doporučený věk14+

Malá

45 min. / 11+

Malá Rong vyrůstá v rodině vietnamských přistěhovalců. Doma se ctí vietnamské tradice a Vietnam je pro rodinu domovem.

Otevřít
Chodící lidé

40 min. / 11+

Tomášovi je přes čtyřicet a narodil se s poruchou lítání. Přes tento handicap se necítí být jiný než ostatní a snaží se žít normální život.

Otevřít

2. úroveň: Rozvíjíme povědomí o sociálních tématech

Prošli jste 1. úrovní? Můžete pokračovat v prohlubování tématu s dalšími lekcemi níže.

V další úrovni můžete navázat na sociální problematiku, jít více do hloubky a otevřít další témata jako jsou závislosti, složitější rodinné vztahy nebo sociální vyloučení. Můžete s žáky probírat různý přístup ke vzdělání u dětí ze sociálně slabších rodin nebo u seniorů a motivovat je k zájmu o dané téma a o aktivní přístup ve svém okolí. Doporučujeme také ve třídě společně probrat, jak zvládat negativní emoce a jak s nimi pracovat.

Hledejte další příklady a otevřete nová sociální témata s dalšími AV lekcemi. 

Klíčová témata pro ZŠ: rodinné vazby, stáří, závislosti, počítačové hry, sociální vyloučení, vzdělánÍ
Klíčová témata pro SŠ: rozvod, rodinné vztahy, závislosti, počítačové hry, stáří, aktivní přístup k životU

Časová náročnost: 3-4 vyučovací hodiny

Je to úroveň pro vás, pokud: Sociální témata považujete za důležitá a potřebujete se za relativně málo času dostat více pod povrch.

Pro základní školy

Doporučený věk12–15 let

Poklad

45 min. / 9+

Existují různé poklady. Tento bude mít pro rodinu umírajícího devadesátiletého Luise speciální význam.

Otevřít
Jak jsem vyhrál

45 min. / 13+

Cestu od hráčské vášně až k těžké závislosti vypráví tento skvostný animovaný dokument.

Otevřít
Miruna

45 min. / 12+

Přijímací zkoušky na policejní akademii sice nebudou žádná hračka, ale Miruna je odhodlaná uspět a vymanit se z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije.

Otevřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 15+

Jak z toho ven

45 min. / 13+

Emma si v hlavě přehrává poslední rodičovskou hádku. Když pak zaostří na terč, všechny myšlenky náhle utichnou.

Otevřít
Jak jsem vyhrál

45 min. / 13+

Cestu od hráčské vášně až k těžké závislosti vypráví tento skvostný animovaný dokument.

Otevřít
Hiphop-erace

90 min. / 13+

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže?

Otevřít

3. úroveň: Otevíráme náročnější sociální témata a jdeme do hloubky

Prošli jste 1. a 2. úrovní? Pokračujte ještě dále v oblasti sociální problematiky s dalšími AV lekcemi.

S lepším porozuměním jednotlivým sociálním tématům, s větší empatií a rovným přístupem ke všem lidem bez rozdílu pomáháme porozumět světu a chápat složité životní situace. Vybrali jsme filmy a aktivity se složitějšími tématy, často velmi citlivými jako jsou poruchy příjmu potravy, rozvod, drogy a alkohol a další. Doporučujeme pro žáky a vyučující, kteří již mají zkušenost s využíváním filmů ve výuce.

Klíčová témata pro ZŠ: dětská práva, násilí v rodině, chudoba, život na ulici, drogy, poruchy příjmu potravy, šikana, kyberšikana, rodinné vztahy, rozvod, alkohol
Klíčová témata pro SŠ: domácí násilí, poruchy příjmu potravy, drogy, rasismus, identita, nenávistné projevy

Časová náročnost: 7-9 vyučovacích hodin

Je to úroveň pro vás, pokud: jste již prošli předchozí dvě úrovně a máte možnost jít s žáky do hloubky a dotknout se všech klíčových témat.

Pro základní školy

Doporučený věk: 9+

Modřiny

1 min. / 12+

Proč desetiletý Kevin nechodí na tělocvik? Není nešikovný, jen pořád zapomíná cvičební úbor.

Otevřít
Haiduc - život na ulici

45 min. / 12+

Když bylo Nicuovi pouhých sedm let, utekl ze strachu z věčně agresivního a opilého otce z domova.

Otevřít
V mé hlavě

90 min. / 12+

Intimní snímek neukazuje anorexii v podobě šokujících vyhublých postav, ale především jako psychickou poruchu, u níž se hlavní bitva odehrává v mysli nemocných.

Otevřít
Příběh šikany

45 min. / 8+

Posměšky a fyzické násilí, které zažívala ve škole, přivedly třináctiletou Rosalii až k myšlenkám na sebevraždu.

Otevřít
Jak z toho ven

45 min. / 12+

Emma si v hlavě přehrává poslední rodičovskou hádku. Když pak zaostří na terč, všechny myšlenky náhle utichnou. Střelnice je její druhý domov, vždycky se jí tu podaří zklidnit.

Otevřít
Večírek

45 min. / 11+

Roztrhané punčochy, rozmazaný make up, zvratky ve vlasech, ulomený podpatek...

Otevřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 14+

Nedovolte, aby se to stalo

45 min. / 13+

Domácí násilí zůstává mnohdy skryto za dveřmi našich bytů. Co se za nimi děje, netuší ani to nejbližší okolí.

Otevřít
V mé hlavě

90 min. / 12+

Intimní snímek neukazuje anorexii v podobě šokujících vyhublých postav, ale především jako psychickou poruchu, u níž se hlavní bitva odehrává v mysli nemocných.

Otevřít
Katka

90 min. / 13+

Helena Třeštíková natočila unikátní časosběrný dokument mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.

Otevřít
Černá ovce

45 min. / 15+

„Mohl to být jeden z vás,“ běduje matka Cornelia Walkera a jeho bratra u televizní reportáže o vraždě 10letého chlapce.

Otevřít
Ve skutečném životě

30 min. / 12+

„Všichni muslimové jsou teroristi.“ „Homosexualita je nemoc.“ „Jsi ta nejdivnější holka z celé školy.“

Otevřít
Jak jsem se stala partyzánkou

90 min. / 14+

Mladá režisérka Vera Lacková odhaluje pohnutý osud svého romského pradědečka, který se účastnil za 2. světové války protifašistického odboje.

Otevřít