Lidská práva

Tematický okruh

Lidská práva chrání život a důstojnost každého člověka. V různých částech světa čelí lidé útlaku, potýkají se s perzekucemi, pronásledováním, šikanou či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám; jsou diskriminováni kvůli své rasové příslušnosti, sexuální orientaci, náboženskému vyznání či na základě pohlaví a genderu. Vzdělání v oblasti lidských práv podněcuje zájem o spravedlivý a rovnocenný přístup ke každému člověku kdekoli na světě.

Než začnete 

Projděte si 13 základních doporučení pro práci s dokumentárními filmy. Pokud hledáte inspiraci a zajímají Vás zkušenosti vyučujících, kteří ve svých hodinách audiovizuální materiály pravidelně používají, doporučujeme Vám ke zhlédnutí tato 4 krátká videa.

 

Před projekcí 

 • Ujistěte se, zda vaši žáci znají specifika dokumentárních filmů.
 • Stanovte si cíl lekce a vyberte k němu vhodný film s ohledem na věk a znalosti žáků, nezačínejte kontroverzními tématy.
 • Podívejte se na film v předstihu
 • Připravte si alespoň základní informace o promítaném tématu, pomohou vám informační texty u jednotlivých lekcí s názvem Otázky a odpovědi
 • U delších filmů zvažte, zda budete pracovat s celým filmem, nebo ukázkou – ideální je si vyhradit 90 minut a promítnout je celé. 
 • Připravte si a zkontrolujte už před začátkem hodiny potřebnou techniku.
 • Nalaďte žáky na dané téma (každá zpracovaná aktivita nabízí tip na evokaci). Hlídejte si ale  v průběhu celé lekce čas, ať stihnete na konci hodiny závěrečnou reflexi. 
 • Seznamte žáky s průběhem lekce.

Po projekci 

 • Věnujte prostor reflexi emocí žákůZkoušejte různé metody.
 • Udělejte se žáky doprovodnou výukovou aktivitu.
 • Vyzvěte žáky, ať  prezentují výstupy z aktivity. Vytvořte prostor pro diskusi a moderujte ji.

Na závěr:

 • Shrňte průběh celé lekce. 
 • Zreflektujte, co si z lekce odnášíte. 

Zajímají vás zkušenosti vašich kolegů  a jimi navržené praktické tipy a doporučení? Stáhněte si metodickou příručku „Učíme s filmem“  a přečtěte si strany 7–19.