Lidská práva

Tematický okruh

Lidská práva chrání život a důstojnost každého člověka. V různých částech světa čelí lidé útlaku, potýkají se s perzekucemi, pronásledováním, šikanou či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám; jsou diskriminováni kvůli své rasové příslušnosti, sexuální orientaci, náboženskému vyznání či na základě pohlaví a genderu. Vzdělání v oblasti lidských práv podněcuje zájem o spravedlivý a rovnocenný přístup ke každému člověku kdekoli na světě.

3. úroveň: Otevíráme náročnější lidskoprávní témata a jdeme do hloubky

Prošli jste 1. a 2. úrovní? Pokračujte ještě dále v oblasti lidských práv s dalšími AV lekcemi.

S lepším porozuměním jednotlivým lidskoprávním tématům, s větší empatií a rovným přístupem ke všem lidem bez rozdílu pomáháme vytvářet spravedlivější svět.

Klíčová témata pro ZŠ: náboženství, rasismus, homofobie; gender, rovnost pohlaví
Klíčová témata pro SŠ: náboženství, rasismus, homofobie; gender, rovnost pohlaví, nedemokratické režimy
Časová náročnost: 6–11 vyučovacích hodin
Je to úroveň pro vás, pokud: jste již prošli předchozí dvě úrovně a máte možnost jít s žáky do hloubky a dotknout se všech klíčových témat.

Pro základní školy

Doporučený věk: 9+

Most přes Wadi

Barek a Tomer Heymannovi /Izreal / 2006 / 57 min. / titulky

V kraji Wadi, který se nachází ve středu Izraele, žijí v těsné blízkosti Židé a Arabové. Po desítkách let násilných konfliktů se rozhodnou společně založit dvojjazyčnou a národnostně smíšenou židovsko-arabskou školu pro své děti. Sama idea jako by najednou přemostila národnostní, politické a náboženské konflikty celého Izraele. Rodiče začnou reflektovat své vlastní dětství, kdy podle svých slov vyrůstali ve slepé náboženské a etnické nenávisti. Jsou přesvědčení, že své děti tak vychovávat nechtějí. Situace ale není navzdory všem přáním jednoduchá a dobrou myšlenku se ne vždy daří uvádět do praxe. Každý státní nebo náboženský svátek znamená pro učitele a rodiče nelehké rozhodování o tom, co se mají školáci a školačky učit. Avšak ve světě dětských her rozdíly mizí a i první lásky překračuji hranice náboženského vyznání. Nezdá se, že by se děti chtěly vzdát nových přátelství, ale už teď se musejí rozhodovat, zda přijmou za svou toleranci, nebo zášť předchozích generací.

Doporučená aktivita: Škola pro všechny (90 min.)

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad významem vzdělávání obecně i konkrétně pro jejich vlastní život a nad úlohou školy jako místa budování mezilidských vztahů a vzájemného respektu. Prostřednictvím metody T-grafu se žáci zamyslí nad klady a zápory dvojjazyčných a multikulturních škol.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Most přes Wadi

57 min., 12+

V kraji Wadi, který se nachází ve středu Izraele, žijí v těsné blízkosti Židé a Arabové. Po desítkách let násilných konfliktů se rozhodnou společně založit dvojjazyčnou a národnostně smíšenou židovsko-arabskou školu pro své děti.

Zavřít

Bombardování v Sýrii pozpátku

#WithSyria / Spojené státy / 2014 / 1 min. / titulky

Válečný konflikt v Sýrii se stále nepodařilo ukončit a oběťmi bombardování se bohužel stávají i civilisté včetně dětí. V bojiště se tak může proměnit i dětské hřiště. Krátký spot pomocí zpětného chodu zdůrazňuje, že tamním civilním obětem již život nevrátíme, ale můžeme změnit, jak válka v Sýrii skončí.

Doporučená aktivita: Jak můžeme pomoci (45 min.)

Aktivita se věnuje souvislostem konfliktu v Sýrii. Seznamuje žáky se základními informacemi o konfliktu a vede je k přemýšlení o životě jejich vrstevníků v jiné části světa. Cílem je uvědomit si, že ve chvíli nouze je dobré pomoci a každá forma pomoci je významná.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Bombardování v Sýrii pozpátku

45 min., 9+

Válečný konflikt v Sýrii se stále nepodařilo ukončit a oběťmi bombardování se bohužel stávají i civilisté včetně dětí.

Zavřít

Giovanni – první klučičí akvabela

Astrid Bussink / Nizozemsko / 2014 / 17 min. / dabing

Desetiletý Giovanni má neobvyklý sen. Chce být prvním chlapcem, který se zúčastní mistrovství Holandska v synchronizovaném plavání. Při pohledu na bezchybné výkony zkušených akvabel je mu ale jasné, že bez tvrdého tréninku se jim nemá šanci vyrovnat. Do závěrečné zkoušky mu zbývají jen čtyři týdny, a tak trénuje v každé volné chvíli. I když se mu spolužáci posmívají, že jde o výhradně holčičí sport, ani na chvilku nezauvažuje, že by se svého snu vzdal. Velkou oporu pro něj představuje jeho nejlepší kamarádka Kim, která na rozdíl od spolužáků věří, že to Giovanni dokáže.

Doporučená aktivita: To jsou paradoxy (90 min.)

V této aktivitě se žáci na příkladu olympijských her seznámí se změnami, ke kterým došlo v oblasti rovnosti pohlaví ve sportu. V následné diskusi se zamyslí nad změnami v dalších oblastech života. Zároveň si uvědomí, že každý člověk má jiné životní zkušenosti, a může mít tedy na danou věc jiný názor. Cílem aktivity je omezení šikany tzv. z nevědomosti

Informační texty: Otázky a odpovědi

Giovanni – první klučičí akvabela

90 min., 8+

Desetiletý Giovanni má neobvyklý sen. Chce být prvním chlapcem, který se zúčastní mistrovství Holandska v synchronizovaném plavání.

Zavřít

Poslouchám

Astrid Bussink / Nizozemsko / 2017 / 15 min. / dabing

Dětský svět je občas plný komplikací a problémů, o kterých není vždy snadné mluvit s rodiči nebo přáteli. V Nizozemsku pomáhá dětem speciální telefonní linka Kindertelefoon – obdoba české Linky bezpečí. Snímek zachycuje autentické zpovědi neznámých dětí: Opuštěné dívky, která tráví prakticky celý týden sama doma bez rodičů. Kluka, který doufá, že není gay. Nebo úzkostlivého chlapce, který žije v azylovém domě jako uprchlík a bojí se budoucnosti. Někdy ale děti volají i s úsměvnými příběhy nebo si chtějí jen popovídat. Na lince ale ve všech případech někdo trpělivě naslouchá…

Doporučená aktivita: Nejsi sám (45 min.)

Žáci se v úvodu aktivity zamýšlejí nad tím, co jim pomáhá vypořádat se se špatnou náladou a dalšími negativními pocity. Zjišťují, že jednou z možností je sdílet tyto pocity s někým blízkým. Ve dvojicích nacvičují různé techniky aktivního naslouchání a zjišťují, které techniky fungují a proč. Žáci si prostřednictvím této aktivity uvědomí význam empatického naslouchání, schopnosti vcítit se do prožívání druhého.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Poslouchám

45 min., 12+

Dětský svět je občas plný komplikací a problémů, o kterých není vždy snadné mluvit s rodiči nebo přáteli.

Zavřít

Navždy hooligan

Jan-Dirk Bouw / Nizozemsko / 2013 / 12 min. / dabing

Zdařile animovaný snímek, kde násilí a rvačky s fanoušky soupeře jsou denním chlebem fotbalových hooligans. Zasloužilým členem tvrdého jádra fanoušků jednoho holandského klubu je i hlavní hrdina filmu. Ten byl již mnohokrát zatčen za výtržnosti na fotbalových zápasech. Na stadionu s oblibou skanduje nenávistné pokřiky včetně oblíbeného nadávání soupeřům do „teploušů“. Sám je přitom paradoxně gay… Svou sexuální orientaci však úzkostlivě tají, jelikož mu je jasné, že kdyby se o tom někdo z jeho fotbalových „kamarádů“ dozvěděl, stal by se snadno terčem jejich útoků on sám.

Doporučená aktivita: Kruh osobních rezerv  (45 min. včetně projekce filmu)

Žáci vyplňují osobní kruh rezerv a uvědomují si tak vlastní potenciál, hodnoty a cíle. Zabývají se hodnotami hlavního hrdiny filmu, fotbalového hooligena a skrytého gaye, a zamýšlí se, jaká ho čeká budoucnost.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Navždy hooligan

45 min., 13+

Zdařile animovaný snímek, kde násilí a rvačky s fanoušky soupeře jsou denním chlebem fotbalových hooligans.

Zavřít

Nedovolte, aby se to stalo

María Trénor / Španělsko / 2020 / 20 min. / dabing

Domácí násilí zůstává mnohdy skryto za dveřmi našich bytů. Co se za nimi děje, netuší ani to nejbližší okolí. Tři silné ženy se ale rozhodly prolomit bariéru a veřejně promluvit o svých zkušenostech. Animovaný dokument zobrazuje tři reálné příběhy ze tří různých kontinentů. Filipínská vysokoškolačka popisuje psychický a později i fyzický teror ze strany svého manžela, španělská pekařka ukazuje zlomeniny, které jí při hádce způsobil její partner, a dělnice z textilní továrny v Mosambiku musela kvůli útěku od svého násilného muže opustit i vlastní děti. Domácí násilí se totiž netýká jen určitého světadílu nebo společenské vrstvy, ale může se dotknout kohokoliv z nás. Film citlivě zachycuje upřímné zpovědi protagonistek, které se rozhodly promluvit a motivovat tak ostatní ženy, aby netolerovaly domácí násilí.

Doporučená aktivita: Nedej se (45 min. včetně projekce filmu)

Žáci se prostřednictvím aktivity seznamují s fakty o domácím násilí. Zamýšlejí se nad tím, zda jsou jednotlivé výroky uvedené v pracovním listu pravdivé, či ne. Uvědomují si, že domácí násilí je složitý problém.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Nedovolte, aby se to stalo

45 min., 13+

Domácí násilí zůstává mnohdy skryto za dveřmi našich bytů. Co se za nimi děje, netuší ani to nejbližší okolí.

Zavřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 16+

Černá ovce

Ed Perkins / Velká Británie / 2018 / 27 min. / titulky

„Mohl to být jeden z vás,“ běduje matka Cornelia Walkera a jeho bratra u televizní reportáže o vraždě 10letého chlapce. Píše se rok 2000 a rodina nigerijských přistěhovalců opouští Londýn. Doufá, že v anglickém Essexu najdou bezpečné útočiště a klidný život. Jak se však brzy ukazuje, atmosféře malého města vládne gang rasistů. O šrámech, které na dětské duši zanechá xenofobie a násilí, s mrazivou působivostí vypráví ve filmu skutečný Cornelius. Na Oscara nominované dokudrama si současně pokládá otázku, kam až je člověk schopen zajít v touze po přijetí.

Doporučená aktivita: Platí to o všech? (45 min. včetně projekce filmu)

Aktivita vede žáky k pochopení, že žádné tvrzení, které se říká o nějaké skupině lidí, nikdy neplatí o všech jejích členech. Pomůže jim k tomu seznam tvrzení o jejich vlastní generaci, který dají společně dohromady, a následné vyjádření každého z nich, zda o něm konkrétní tvrzení říkají pravdu, či nikoli.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Černá ovce

45 min., 15+

„Mohl to být jeden z vás,“ běduje matka Cornelia Walkera a jeho bratra u televizní reportáže o vraždě 10letého chlapce.

Zavřít

Mai Khoi & The Dissidents

Joe Piscatella / Spojené státy / 2019 / 69 min. / titulky

Vietnamská zpěvačka Mai Khoi se rozhodla nebýt konformní popovou hvězdou a začala upozorňovat na nesvobodu panující v její zemi, kde jsou občanští aktivisté, novináři a blogeři pronásledováni a zatýkáni. 
Obrovskou popularitu ve Vietnamu, a tím i vliv na mladou generaci, získala talentovaná zpěvačka Mai Khoi oslavnou písní opěvující její rodnou zem. Díky své pozdější popové tvorbě se stala hudební hvězdou. Postupem času však zjišťuje, že nemůže dál mlčet a nevyjadřovat se k tomu, že v zemi vládne komunistická diktatura. I přes zastrašování ze strany režimu své kritické výpady stupňuje a nahrává album Dissent, v němž volá po svobodě slova a demokracii. Ví však, že po vydání alba bude muset svoji vlast opustit. Filmový portrét zpěvačky, která se vzdala pohodlného života a dala přednost boji za lidská práva. 

Doporučená aktivita: Umění a svoboda (90 min. včetně projekce filmu)

Aktivita vede žáky k přemýšlení o významu svobody projevu a občanském aktivismu v nedemokratických režimech. Zamýšlí se nad výhodami života v demokratické zemi.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Mai Khoi & The Dissidents

90 min., 15+

Vietnamská zpěvačka Mai Khoi se rozhodla nebýt konformní popovou hvězdou a začala upozorňovat na nesvobodu panující v její zemi, kde jsou občanští aktivisté, novináři a blogeři pronásledováni a zatýkáni.

Zavřít

Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu

Phil Grabsky, Shoaib Sharifi / Velká Británie, Afghánistán / 2021 / 52 min.

Filmaři dvacet let sledují osud Míra Husajna z Afghánistánu. Prostřednictvím unikátního osobního příběhu zachycují historické milníky této země mezi lety 2001 a 2021. V roce 2001 se celý svět vzpamatovává ze šoku po teroristických útocích na newyorská „dvojčata“. Sedmiletý Mír Husajn v té době žije s rodinou v jeskyni v centrálním Afghánistánu. Postupně se učí nejen číst a psát, ale také ovládat kameru, která ho od první chvíle fascinuje. Film na osudech Míra a jeho rodiny ukazuje postupný vzestup a rozvoj jedné z nejchudších zemí světa a prostřednictvím archivních televizních záběrů propojuje každodenní život obyčejných Afghánců s převratnými událostmi, jako je příchod mezinárodních vojsk a svržení vlády Tálibánu. Mírův život nabírá nový směr, když se v Kábulu začne živit jako kameraman a s dějinnými zvraty se začne dostávat doslova do fyzického kontaktu. Příběh opouštíme po návratu Tálibánu, kdy je budoucnost země opět nejistá.

Doporučená aktivita: Co vím o Afghánistánu (90 min. včetně projekce filmu)

Žáci se prostřednictvím aktivity zamyslí nad svými představami o Afghánistánu, čím jsou ovlivněné a zda se nejedná jen o předsudky. Následně se seznamují s historickými, kulturními a geopolitickými souvislostmi. Zamyslí se nad tím, proč je dobré se zajímat o dění v zemích, které můžeme vnímat jako vzdálené.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu

90 min., 14+

Prostřednictvím unikátního osobního příběhu Míra Husajna z Afghánistánu zachycují filmaři historické milníky této země mezi lety 2001 a 2021.

Zavřít

Na divokém severu

David Vondráček / Česká republika / 2012 / 52 min.

„Nastěhovali jste se mezi bílý, tak se taky chovejte jako bílí!“ říká svým romským sousedům obyvatelka jedné varnsdorfské čtvrti. Dokument Davida Vondráčka se věnuje nepokojům ve Varnsdorfu a Rumburku v letech 2011 a 2012. Davy demonstrantů tehdy obklíčily domy Romů a skandovaly rasistická hesla. Režisér zkoumá dané téma komplexně, z různých úhlů pohledu. Zajímá ho historie Šluknovska od odsunu Němců po přistěhování prvních Romů. Nestranně oslovuje skupiny zainteresované ve sporu – zaměstnané Romy i ty, kteří pobírají sociální dávky, nespokojené sousedy a účastníky demonstrací, starousedlíky i nově přistěhované. Ukazuje, že problém je mnohem hlubší a že sahá za hranice etnického původu. Ve vysídlených Sudetech je těžké najít práci, sociální systém má své slabiny, lidé jsou nespokojení a nespokojenost plodí zášť. Na příkladě Šluknovska je vidět, jak pozorně se člověk musí dívat, aby viděl všechny souvislosti. Mnozí zůstávají u toho, že lidé se dělí pouze na dvě kategorie – hodné a zlé.

Doporučená aktivita: Kde se berou konflikty? (90 min. včetně projekce filmu)

Žáci se prostřednictvím aktivity zamyslí nad soužitím Romů a většinové společnosti zachyceném ve filmu a pokusí se analyzovat a následně porovnat situaci ve Šluknovském výběžku s výsledky šetření Sociologického ústavu AV ČR.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Na divokém severu

90 min., 14+

„Nastěhovali jste se mezi bílý, tak se taky chovejte jako bílý!“ říká svým romským sousedům obyvatelka jedné varnsdorfské čtvrti.

Zavřít

Článek 293

Jan Bluz / Polsko / 2021 / 26 min. / titulky

Snímek přináší mrazivá svědectví několika mladých lidí, kteří se stali svědky brutálního zacházení s účastníky nenásilných protestů v Bělorusku. Protagonisté filmu mají různé zájmy a životní příběhy, jedno je ale spojuje: v rodné zemi jim hrozí mnohaleté vězení, a tak učinili jedno z nejtěžších rozhodnutí v životě – odejít z Běloruska a začít nový život v exilu. Tisíce dalších Bělorusů a Bělorusek ale doma zůstávají ve vazbě.

Doporučená aktivitaVažnyja vybary (Důležité volby) (60 min. včetně projekce filmu)

Žáci v aktivitě přemýšlí o možnostech, které jako občané mohou využít, pokud si myslí, že ve státě dochází k bezpráví. Pomocí metody R.A.F.T. píšou dopis a zamýšlí se nad osudy lidí v nedemokratickém Bělorusku. Žáci také diskutují o důležitosti demokratických voleb.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Článek 293

60 min., 14+

Snímek přináší mrazivá svědectví několika mladých lidí, kteří se stali svědky brutálního zacházení s účastníky nenásilných protestů v Bělorusku. 

Zavřít

Můj Džihád

Mark De Vischer / Belgie / 2015 / 52 min.

Tisíce muslimů žijících v Evropě se nechalo zlákat radikální ideologií takzvaného Islámského státu a odjelo na východ bojovat svou "svatou válku". Jen Belgii loni opustilo přes 400 mladíků. V regionu Vilvoorde snad "každý zná někoho, kdo odešel bojovat", a místní muslimská komunita se na tuto situaci snaží reagovat. Její výraznou osobností je imám Sulayaman, který srozumitelně vysvětluje příčiny této radikalizace a svým výchovným působením ukazuje, jak jí lze předcházet. Klíčem je podle něj využít energie mladých k jejich osobnímu rozvoji a k pozitivním změnám ve svém okolí - vrátit tak slovu džihád jeho původní význam.

Doporučená aktivita: Moje životní cesta (90 min. včetně projekce filmu)

Prostřednictvím aktivity se žáci zamyslí nad vlastními cíli a životními hodnotami a porovnají je s cíli mladých evropských muslimů, kteří se uchylují k radikalizaci.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Můj Džihád

90 min., 14+

Tisíce muslimů žijících v Evropě se nechalo zlákat radikální ideologií takzvaného Islámského státu a odjelo na východ bojovat „svou svatou válku".

Zavřít

Zatracená práce

Vera Krichevskaya / Velká Británie, Německo / 2021 / 59 min.

Nataša se rozhodne založit v Rusku svou vlastní televizní stanici pojmenovanou TV Dožď (Déšť). V roce 2008 začíná od nuly. „Déšť je pro mě dobrodružství!“ volá, zatímco tančí bosa v dešti na střeše budovy své stanice, šťastná, že se její sen plní. Jako generální ředitelka dává dohromady dobře fungující tým a přes veškeré počáteční zádrhele vybuduje během několika let z původně oddechového kanálu zásadního hráče v nezávislé žurnalistice v Rusku. Kvůli reportážím, v nichž dává prostor protivládním hlasům, však stanice čím dál víc naráží na odpor ruského režimu. V březnu 2022 Rusko vysílání TV Dožď zcela zablokovalo v souvislosti s informováním o válce na Ukrajině. 

Doporučená aktivita: Demokratický stát? (90 min. včetně projekce filmu)

Žáci píší dopis/zprávu protagonistům z filmu, pracovníkům redakce jednoho z mála nezávislých médií v Rusku. Zamýšlí se nad znaky demokracie a nad porušováním lidských práv ze strany režimu.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Zatracená práce

90 min., 14+

Nataša vybuduje během několika let z původně oddechového kanálu zásadního hráče v nezávislé žurnalistice v Rusku.

Zavřít
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.