Lidská práva

Tematický okruh

Lidská práva chrání život a důstojnost každého člověka. V různých částech světa čelí lidé útlaku, potýkají se s perzekucemi, pronásledováním, šikanou či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám; jsou diskriminováni kvůli své rasové příslušnosti, sexuální orientaci, náboženskému vyznání či na základě pohlaví a genderu. Vzdělání v oblasti lidských práv podněcuje zájem o spravedlivý a rovnocenný přístup ke každému člověku kdekoli na světě.

1. úroveň: Úvod do lidských práv

Jak náš život ovlivní to, zda se narodíme v nedemokratické zemi a jaké je to žít ve společnosti, která nás považuje za cizince, který se od ostatních odlišuje? Jak se liší život dívek a chlapců v různých částech světa? Hledejte s žáky odpovědi a formulujte další otázky s pomocí vybraných AV lekcí.

Klíčová témata pro ZŠ: nedemokratické režimy, rasismus
Klíčová témata pro SŠ: rasismus; gender, rovnost pohlaví
Časová náročnost: 1–2 vyučovací hodiny
Je to úroveň pro vás, pokud: s tématem lidských práv začínáte nebo nemáte ve výuce dostatek prostoru, ale chcete dát žákům alespoň základ k zamyšlení o lidských právech.

Pro základní školy

Doporučený věk: 9+

Žirafa v nesnázích

Pascale Hecquet / Belgie, Francie / 2007 / 12 min. / titulky

Jednoho dne Žirafa zjistí, že jí místní samovládce odpojil vodu. Jakmile se vzepře jeho nespravedlivému činu, je ze své domoviny vyhoštěna. Život v nové zemi, jejímiž obyvateli jsou výhradně psi, ale pro ni není jednoduchý. Po nekonečném čekání na podání žádosti o azyl ji v novém podnájmu vítají pouze podezřívavé pohledy nevrlé paní domácí.

Doporučená aktivita: Jiný kraj, jiný mrav (45 min. včetně projekce)

Říká se: „Jiný kraj, jiný mrav.“ O tom, že toto tvrzení platí, se můžeme přesvědčit během následující aktivity. Žáci se jejím prostřednictvím učí rozumět gestům a symbolům v nonverbální komunikaci. Na tuto aktivitu lze plynule navázat dalšími aktivitami v této lekci.

Informační text: Otázky a odpovědi

Žirafa v nesnázích

45 min., 9+

Jednoho dne Žirafa zjistí, že jí místní samovládce odpojil vodu. Jakmile se vzepře jeho nespravedlivému činu, je ze své domoviny vyhoštěna.

Zavřít

Pasažér

Portugalská komise 50. výročí Deklarace lidských práv / Portugalsko / 2013 / 1 min. / titulky

V letadle můžete potkat různé lidi. Třeba dámu, která důrazně žádá letušku o jiné místo, když zjistí, že je jejím sousedem černoch. Naštěstí se najde jedno volné místo v první třídě. To je ale k velkému překvapení nabídnuto spolu s omluvou pasažérovi černé pleti. Přece nebude sedět vedle někoho tak omezeného.

Doporučená aktivita: Hraní rolí (45 min. včetně projekce)

Cílem aktivity je vtáhnout žáky do příběhu zachyceného ve spotu, a to pomocí hraní rolí. Žáci nejprve zhlédnou pouze úvodní část spotu a poté si ve skupinách připraví scénku, ve které ztvární jeho předpokládanou pointu.

Informační text: Otázky a odpovědi

Pasažér

45 min., 9+

V letadle můžete potkat různé lidi. Třeba dámu, která důrazně žádá letušku o jiné místo, když zjistí, že je jejím sousedem černoch. Naštěstí se najde jedno volné místo v první třídě.

Zavřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 16+

Malá

Diana Cam Van Nguyen / Česká republika / 2017 / 10 min.

Malá Rong vyrůstá v rodině vietnamských přistěhovalců. Doma se ctí vietnamské tradice a Vietnam je pro rodinu domovem. Se životem cizinky, která se liší od ostatních, se pojí šikana a posměšky ze strany spolužáků i náhodných zákazníků ve večerce, kde pomáhá rodičům. Rong z nepřátelského světa, v němž od ní každý očekává poslušnost a uctivost, utíká ke svým dětským fantaziím plným svobody.

Doporučená aktivita: Klíč k soužití (45 min. včetně projekce)

Žáci se vciťují do vietnamské dívky, hlavní hrdinky filmu, píší úvahu, jak se asi cítí a o čem přemýšlí. Uvažují o odlišnosti i soužití lidí různých kultur.

Informační text: Otázky a odpovědi

 

Malá

45 min., 10+

Malá Rong vyrůstá v rodině vietnamských přistěhovalců. Doma se ctí vietnamské tradice a Vietnam je pro rodinu domovem.

Zavřít

Jen protože jsem dívka

Plan / Belgie / 2014 / 3 min.

Brendar je mladá malawijská dívka, která ráda tančí a hraje si s kamarády. Jednou by chtěla být doktorkou, soudkyní nebo vědkyní. Bojí se ale, že ji čeká osud většiny dívek z nejchudších zemí: namísto školy se starají o domácnost, velmi mladé jsou donuceny k sňatku se starším mužem, mají mnoho dětí a brzy umírají. Podle neziskových organizací se to týká každé páté dívky na světě.

Doporučená aktivita: Rovnost pohlaví (45 min. včetně projekce)

Žáci brainstormují nad společenskými situacemi, ve kterých hraje důležitou roli, zda je někdo
žena či muž. Píší vzkaz protagonistce nebo komukoliv jinému a zamýšlí se nad genderovou nerovností na světe.

Informační text: Otázky a odpovědi

Jen protože jsem dívka

45 min., 11+

Brendar je mladá malawijská dívka, která ráda tančí a hraje si s kamarády. Jednou by chtěla být doktorkou, soudkyní nebo vědkyní.

Zavřít

Chcete pokračovat v lidskoprávních tématech více do hloubky a seznámit žáky s dalšími tématy a příběhy lidí z různých koutů planety? Přejděte na 2. úroveň.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.