Sociální problematika

Finanční gramotnost

Ať už řešíme pravidelné kapesné, on-line nákupy, půjčky nebo třeba platby pomocí kreditní karty, téma financí se dotýká našeho každodenního života. Lekce zaměřené na finanční gramotnost proto pomáhají žákům zorientovat se v tématu peněz, cen a osobního rozpočtu. Rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti tak, aby byli schopni zodpovědně nakládat se svými financemi a spravovat své budoucí finančními závazky. V neposlední řadě jim poskytují vhled do současné situace na trhu práce s cílem usnadnit jim výběr budoucího povolání.