Sociální problematika

Tematický okruh

Filmy z tematického okruhu sociální problematika a připravené lekce rozvíjí u žáků schopnost empatie a tolerance, seznamují je s tématy jako závislosti, stáří, rodinné vztahy, sociální vyloučení a podporují je v aktivním občanství. Objevujte s žáky rozmanité lidské příběhy, které pomocí protagonistů filmů ukazují, jaký je život s jinakostí a jak se žije jejich vrstevníkům. Pomocí metodických materiálů si mohou žáci osvojit, jak zvládat své emoce a pochopit příčiny a důsledky svého jednání.

3. úroveň: Otevíráme náročnější sociální témata a jdeme do hloubky

Prošli jste 1. a 2. úrovní? Pokračujte ještě dále v oblasti sociální problematiky s dalšími AV lekcemi.

S lepším porozuměním jednotlivým sociálním tématům, s větší empatií a rovným přístupem ke všem lidem bez rozdílu pomáháme porozumět světu a chápat složité životní situace. Vybrali jsme filmy a aktivity se složitějšími tématy, často velmi citlivými jako jsou poruchy příjmu potravy, rozvod, drogy a alkohol a další. Doporučujeme pro žáky a vyučující, kteří již mají zkušenost s využíváním filmů ve výuce.

Klíčová témata pro ZŠ: dětská práva, násilí v rodině, chudoba, život na ulici, drogy, poruchy příjmu potravy, šikana, kyberšikana, rodinné vztahy, rozvod, alkohol
Klíčová témata pro SŠ: domácí násilí, poruchy příjmu potravy, drogy, rasismus, identita, nenávistné projevy

Časová náročnost: 7-9 vyučovacích hodin

Je to úroveň pro vás, pokud: jste již prošli předchozí dvě úrovně a máte možnost jít s žáky do hloubky a dotknout se všech klíčových témat.

Pro základní školy

Doporučený věk: 9+

Modřiny

CounterAct / Velká Británie / 2001 / 1 min. / titulky

Proč desetiletý Kevin nechodí na tělocvik? Není nešikovný, jen pořád zapomíná cvičební úbor. Nechce se totiž převlékat před spolužáky v šatně. Stydí se za modřiny, jež mu po celém těle způsobuje jeho agresivní otec, který ho pravidelně bije. Násilí v rodinách se týká každého z nás, nejen obětí.

Aktivita: Semafor práv (30 min.)
Prostřednictvím aktivity se žáci zamýšlejí nad právy dětí ve školním prostředí a nad dětskými právy obecně. Společně se pokusí definovat pět práv, která všichni považují za významná pro utváření spravedlivého, klidného a bezpečného prostředí ve třídě a ve škole.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Modřiny

1 min. / 12+

Proč desetiletý Kevin nechodí na tělocvik? Není nešikovný, jen pořád zapomíná cvičební úbor.

Zavřít

Haiduc - život na ulici

Annelies Kruk, Anneke de Lind van Wijngaarden / Nizozemsko / 2014 / 18 min. / dabing

Když bylo Nicuovi pouhých sedm let, utekl ze strachu z věčně agresivního a opilého otce z domova. Od té doby žije v ulicích rumunské Bukurešti a většinu času tráví zdrogovaný ve společnosti dalších mladistvých narkomanů. Vdechování toxických výparů z igelitových sáčků mu zničilo zdraví natolik, že během dvouměsíčního pobytu v nemocnici skoro zemřel. Tvrdí, že by se rád uzdravil a začal znovu chodit do školy. Nejdříve se ale musí zbavit své závislosti a zhoubného vlivu věčně zfetovaných „kamarádů“. Podaří se mu s podporou jeho opatrovnice Ralucy začít nový život?

Aktivita: Čtyřlístek pro štěstí (45 min.)
Prostřednictvím aktivity se žáci zamyslí nad tím, co je v životě činí šťastnými, a nad faktory, které štěstí jedince ovlivňují. Dále je aktivita vede k uvědomění si příčin a důsledků užívání drog a nebezpečí drogové závislosti obecně.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Haiduc - život na ulici

45 min. / 12+

Když bylo Nicuovi pouhých sedm let, utekl ze strachu z věčně agresivního a opilého otce z domova.

Zavřít

V mé hlavě

Ashton Scott / Nový Zéland / 2016 / 30 min. / dabing

Intimní snímek neukazuje anorexii v podobě šokujících vyhublých postav, ale především jako psychickou poruchu, u níž se hlavní bitva odehrává v mysli nemocných. „Žít s anorexií, je jako žít s cizím mozkem,“ popisuje hlavní hrdinka Arley. Lékaři u ní diagnostikovali anorexii před třemi lety. Od té doby ušla dlouhou a strastiplnou cestu k uzdravení. Na jejím konci ještě není, ale deníkové zápisky, které si pořizovala v nejhorších dobách nemoci, jež jako by vypnula její schopnost prožívání, jí nyní připadají už jen těžko pochopitelné. Pouť z psychického dna by nikdy nebyla úspěšná bez oddané podpory Arleyiny matky, otce a sestry a s tím, jak se hojí dívčina duše, vrací se do života i celá rodina.

Aktivita: Jít dál (90 min.)
Žáci se zamýšlí nad tím, co jim pomáhá, když prochází v životě těžkou situací. Otevřou téma anorexie a baví se o tom, co protagonistce ve filmu pomohlo toto onemocnění překonat.

Informační texty: Otázky a odpovědi

V mé hlavě

90 min. / 12+

Intimní snímek neukazuje anorexii v podobě šokujících vyhublých postav, ale především jako psychickou poruchu, u níž se hlavní bitva odehrává v mysli nemocných.

Zavřít

Příběh šikany

Eef Hilgers / Nizozemsko / 2018 / 15 min. / dabing

Posměšky a fyzické násilí, které zažívala ve škole, přivedly třináctiletou Rosalii až k myšlenkám na sebevraždu. Když se situace mezi spolužáky částečně uklidnila, šikana se přesunula na sociální sítě. I její vlastní pokoj tak pro ni přestal být bezpečným útočištěm – pokaždé, když se podívá na svůj mobil, má obavy, kdo jí píše. O těžkých zážitcích nerada mluví, ale podporu nachází v podobných příbězích, které na svých online kanálech sdílí ostatní teenageři, s nimiž se díky internetu dokáže propojit. Všechny příběhy vedou ke stejným následkům: snížené sebevědomí, oslabená důvěra k druhým lidem, osamělost. Pomůže jí sdílení jejího příběhu znovu nalézt sebe sama a dodá jí to pocit, že je pro ni někde na světě bezpečné místo?

Aktivita: Podat pomocnou ruku (45 min.)
Žáci si na základě počátečního brainstormingu, zhlédnutí filmu a parafrázování příběhu začínají uvědomovat mechanismy šikany a kyberšikany. Ve skupině se snaží najít pro šikanovanou protagonistku filmu řešení. V závěrečné reflexi se zamýšlí přímo nad šikanou ve svém okolí nebo se zabývají obecněji pojmem kyberšikana.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Příběh šikany

45 min. / 8+

Posměšky a fyzické násilí, které zažívala ve škole, přivedly třináctiletou Rosalii až k myšlenkám na sebevraždu.

Zavřít

Jak z toho ven

Els van Driel / Nizozemsko / 2017 / 15 min. / titulky

Emma si v hlavě přehrává poslední rodičovskou hádku. Když pak zaostří na terč, všechny myšlenky náhle utichnou. Střelnice je její druhý domov, vždycky se jí tu podaří zklidnit. Schopnost být "tady a teď" se jí nyní, po rozvodu rodičů, obzvlášť hodí. Čelí mnoha změnám ve svém životě, které přinesla střídavá péče, a táta ani máma pro ni teď jako opora nefungují. Jsou příliš zaměstnáni zařizováním nového domova a milostnými vztahy. Z Emminých deníkových záznamů je cítit smutek, rozporuplné emoce i radost z toho, že se jí daří hájit si vlastní prostor, v němž se nikomu nemusí přizpůsobovat a kde se cítí sama sebou.

Aktivita: Zvládnout to (45 min. včetně projekce filmu)
Žáci sestavují vlastní seznam činností, které jim pomáhají zvládnout negativní emoce a pocity. Vciťují se do pocitů dívky z filmu, jejíž rodiče se rozvádí.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Jak z toho ven

45 min. / 12+

Emma si v hlavě přehrává poslední rodičovskou hádku. Když pak zaostří na terč, všechny myšlenky náhle utichnou. Střelnice je její druhý domov, vždycky se jí tu podaří zklidnit.

Zavřít

Večírek

Alcohol Know Your Limits / Velká Británie / 2008 / 1 min. / titulky

Roztrhané punčochy, rozmazaný make up, zvratky ve vlasech, ulomený podpatek... Dívka se chystá ve svém pokoji na večírek v opačném časovém sledu. Spot s názvem „Večírek“ se ptá: Určitě byste nechtěli, aby váš večer takhle začal. Tak proč by měl takhle skončit?

Doporučená aktivita: Party bez alkoholu (45 min. včetně projekce filmu)
Aktivita vede žáky k úvaze o negativních dopadech požívání alkoholu, zamýšlejí se nad situacemi, kdy je jejich chování řízeno spíše účinky alkoholu než jejich racionálním myšlením. 

 

Informační texty: Otázky a odpovědi

 

Večírek

45 min. / 11+

Roztrhané punčochy, rozmazaný make up, zvratky ve vlasech, ulomený podpatek...

Zavřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 14+

Nedovolte, aby se to stalo

María Trénor / Španělsko / 2020 / 20 min. / titulky

Domácí násilí zůstává mnohdy skryto za dveřmi našich bytů. Co se za nimi děje, netuší ani to nejbližší okolí. Tři silné ženy se ale rozhodly prolomit bariéru a veřejně promluvit o svých zkušenostech. Animovaný dokument zobrazuje tři reálné příběhy ze tří různých kontinentů. Filipínská vysokoškolačka popisuje psychický a později i fyzický teror ze strany svého manžela, španělská pekařka ukazuje zlomeniny, které jí při hádce způsobil její partner, a dělnice z textilní továrny v Mosambiku musela kvůli útěku od svého násilného muže opustit i vlastní děti. Domácí násilí se totiž netýká jen určitého světadílu nebo společenské vrstvy, ale může se dotknout kohokoliv z nás. Film citlivě zachycuje upřímné zpovědi protagonistek, které se rozhodly promluvit a motivovat tak ostatní ženy, aby netolerovaly domácí násilí.  

Aktivita: Strom (45 min. včetně projekce filmu)
Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tématem domácího násilí. Žáci prostřednictvím stromu hledají jeho příčiny a důsledky. Informují se, jak postupovat, kdyby se stali svědky domácího násilí.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Nedovolte, aby se to stalo

45 min. / 13+

Domácí násilí zůstává mnohdy skryto za dveřmi našich bytů. Co se za nimi děje, netuší ani to nejbližší okolí.

Zavřít

V mé hlavě

Ashton Scott / Nový Zéland / 2016 / 30 min. / dabing

Intimní snímek neukazuje anorexii v podobě šokujících vyhublých postav, ale především jako psychickou poruchu, u níž se hlavní bitva odehrává v mysli nemocných. „Žít s anorexií, je jako žít s cizím mozkem,“ popisuje hlavní hrdinka Arley. Lékaři u ní diagnostikovali anorexii před třemi lety. Od té doby ušla dlouhou a strastiplnou cestu k uzdravení. Na jejím konci ještě není, ale deníkové zápisky, které si pořizovala v nejhorších dobách nemoci, jež jako by vypnula její schopnost prožívání, jí nyní připadají už jen těžko pochopitelné. Pouť z psychického dna by nikdy nebyla úspěšná bez oddané podpory Arleyiny matky, otce a sestry a s tím, jak se hojí dívčina duše, vrací se do života i celá rodina.

Aktivita: Život je krásný (90 min.)
Žáci se zamýšlí nad tím, co na sobě mají rádi. Díky filmu se seznamují s tématem poruch příjmu potravy. V pracovním listě odpovídají na otázky týkající se pozitivní péče o sebe, která by jim měla pomoci překonávat těžké životní chvíle.

Informační texty: Otázky a odpovědi

V mé hlavě

90 min. / 12+

Intimní snímek neukazuje anorexii v podobě šokujících vyhublých postav, ale především jako psychickou poruchu, u níž se hlavní bitva odehrává v mysli nemocných.

Zavřít

Katka

Helena Třeštíková / Česká republika / 2009 / 90 min.

Helena Třeštíková natočila unikátní časosběrný dokument mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Proč začala brát drogy? Jak sama říká, chtěla se lišit. Píše se rok 1996 a tehdy devatenáctiletá Katka žije v terapeutické komunitě Sananim v Němčicích s nadějí na obyčejný život. Ráda by si našla přítele a jednou založila rodinu. Happy end se však nekoná. Režisérka zaznamenává ve svém filmu rok za rokem Katčin stále strmější pád. Ocitá se ve spirále krádeží, prostituce, fyzického i psychického chátrání, kterou jen občas přerušuje dočasným vzepětím naděje a odhodlání s drogou skoncovat. Její touha je upřímná, droga ale nakonec vždycky zvítězí. Podaří se Katce konečně najít sílu ve chvíli, kdy otěhotní a budoucí mateřství jí nabídne životní motivaci?

Doporučená aktivita: Proč ne? (45 - 90 min. včetně projekce nebo části filmu)
Aktivita vede žáky ke skupinové diskusi o závislosti na drogách. Žáci si uvědomí, co drogy přinášejí a co naopak berou. Zjišťují, jakými zdravými a bezpečnými způsoby lze drogy nahradit. Dozví se, jak se může vytvořit závislost na drogách, jak se projevuje a co může být její příčinou. Dále si osvojují postupy a skutečnosti, které přispívají k prevenci závislostního chování.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Katka

90 min. / 13+

Helena Třeštíková natočila unikátní časosběrný dokument mapující čtrnáct let v životě mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí.

Zavřít

Černá ovce

Ed Perkins / Velká Británie / 2018 / 27 min. / titulky

„Mohl to být jeden z vás,“ běduje matka Cornelia Walkera a jeho bratra u televizní reportáže o vraždě 10letého chlapce. Píše se rok 2000 a rodina nigerijských přistěhovalců opouští Londýn. Doufá, že v anglickém Essexu najdou bezpečné útočiště a klidný život. Jak se však brzy ukazuje, atmosféře malého města vládne gang rasistů. O šrámech, které na dětské duši zanechá xenofobie a násilí, s mrazivou působivostí vypráví ve filmu skutečný Cornelius. Na Oscara nominované dokudrama si současně pokládá otázku, kam až je člověk schopen zajít v touze po přijetí.

Aktivita: Platí to o všech? (45 min. včetně projekce film)
Aktivita vede žáky k pochopení, že žádné tvrzení, které se říká o nějaké skupině lidí, nikdy neplatí o všech jejích členech. Pomůže jim k tomu seznam tvrzení o jejich vlastní generaci, který dají společně dohromady, a následné vyjádření každého z nich, zda o něm konkrétní tvrzení říkají pravdu, či nikoli.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Černá ovce

45 min. / 15+

„Mohl to být jeden z vás,“ běduje matka Cornelia Walkera a jeho bratra u televizní reportáže o vraždě 10letého chlapce.

Zavřít

Ve skutečném životě

Beeban Kidron / Spojené státy / 2017 / 2 min.

„Všichni muslimové jsou teroristi.“ „Homosexualita je nemoc.“ „Jsi ta nejdivnější holka z celé školy.“ „Všichni tě nenávidí.“ Běžné komenty, které se denně objevují na internetu, pronášejí skuteční lidé. Vědí ale, jak se cítí ti, na které míří? Spot Ve skutečném životě ukazuje, jak anonymní hlášky působí na lidi v realitě. Opravdu bychom něco podobného řekli tváří v tvář neznámému člověku na ulici? Neměla by pravidla slušného chování platit úplně stejně na internetu, jako v normálním životě?

Aktivita: Nenech se strhnout (30 min. včetně projekce filmu)
Aktivita vede žáky k přemýšlení o příčinách nenávistné komunikace na internetu a možnostech, jak se jí bránit. Díky společné diskuzi si žáci uvědomí, že nenávistné projevy vypovídají především o jejich pisatelích, nikoli adresátech.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Ve skutečném životě

30 min. / 12+

„Všichni muslimové jsou teroristi.“ „Homosexualita je nemoc.“ „Jsi ta nejdivnější holka z celé školy.“

Zavřít

Jak jsem se stala partyzánkou

Vera Lacková / Česká republika / 2021 / 52 min.

Druhá světová válka stále skrývá řadu příběhů, z nichž některé zřejmě zůstanou navždy tajemstvím. K mozaice takových vzpomínek patří i osudy romských partyzánů v bývalém Československu. Mladá režisérka Vera Lacková odhaluje pohnutý osud svého pradědečka, který se účastnil za 2. světové války protifašistického odboje. Pátrá v archivech a vesnických kronikách. Prostřednictvím rozhovorů s pamětníky bourá zažitou představu o Romech jako o pouhých obětech nacismu. Ve filmu se prolíná minulost a současnost, pátrání a objevování, srážka se zakořeněnými stereotypy ve vnímání Romů. Film je mimo jiné cestou velmi osobního uvědomění a prožití vlastní romské identity: je příběhem samotné režisérky.

Doporučená aktivita: Identita (90 min. včetně projekce filmu)
Při této aktivitě si žáci uvědomí jedinečné vlastnosti každého člověka, ale i to, v čem se lišíme a v čem jsme naopak stejní. Žáci přemýšlí o rozdílech ve skupině – zda jsou pro ně inspirací, nebo je spíše rozdělují a diskutují o tom, zda je možné si vlastní identitu zvolit nebo je nám dána. Aktivitu je možné použít všude tam, kde se dotkneme problému soužití s menšinami, a to nejen národnostními.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Jak jsem se stala partyzánkou

90 min. / 14+

Mladá režisérka Vera Lacková odhaluje pohnutý osud svého romského pradědečka, který se účastnil za 2. světové války protifašistického odboje.

Zavřít
Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.