Sociální problematika

Tematický okruh

Filmy z tematického okruhu sociální problematika a připravené lekce rozvíjí u žáků schopnost empatie a tolerance, seznamují je s tématy jako závislosti, stáří, rodinné vztahy, sociální vyloučení a podporují je v aktivním občanství. Objevujte s žáky rozmanité lidské příběhy, které pomocí protagonistů filmů ukazují, jaký je život s jinakostí a jak se žije jejich vrstevníkům. Pomocí metodických materiálů si mohou žáci osvojit, jak zvládat své emoce a pochopit příčiny a důsledky svého jednání.

2. úroveň: Rozvíjíme povědomí o sociálních tématech

Prošli jste 1. úrovní? Můžete pokračovat v prohlubování tématu s dalšími lekcemi níže.

V další úrovni můžete navázat na sociální problematiku, jít více do hloubky a otevřít další témata jako jsou závislosti, složitější rodinné vztahy nebo sociální vyloučení. Můžete s žáky probírat různý přístup ke vzdělání u dětí ze sociálně slabších rodin nebo u seniorů a motivovat je k zájmu o dané téma a o aktivní přístup ve svém okolí. Doporučujeme také ve třídě společně probrat, jak zvládat negativní emoce a jak s nimi pracovat.

Hledejte další příklady a otevřete nová sociální témata s dalšími AV lekcemi. 

Klíčová témata pro ZŠ: rodinné vazby, stáří, závislosti, počítačové hry, sociální vyloučení, vzdělánÍ
Klíčová témata pro SŠ: rozvod, rodinné vztahy, závislosti, počítačové hry, stáří, aktivní přístup k životU

Časová náročnost: 3-4 vyučovací hodiny

Je to úroveň pro vás, pokud: Sociální témata považujete za důležitá a potřebujete se za relativně málo času dostat více pod povrch.

Pro základní školy

Doporučený věk12–15 let

Poklad

Nestor Del Castillo, Marisa Lafuente Esteso / Španělsko / 2017 / 12 min. / dabing

Existují různé poklady. Tento bude mít pro rodinu umírajícího devadesátiletého Luise speciální význam. Podaří se ho rodině společně nalézt? Citlivě natočený příběh o malé dívce Veře, která se společně se svým otcem a devadesátiletým dědečkem Luisem vydává na neobvyklý výlet. Jejich cílem je nalézt poklad. Vyrážejí autem do borovicového háje, který Luis před mnoha lety vlastníma rukama vysadil. Na místě dědeček důkladně prohlíží a vyhodnocuje každý strom. Až zde vnučka pochopí, že oním pokladem, který hledají, je místo, kde bude chtít být děda po své smrti pohřben.

Aktivita: Najít poklad (45 min. včetně projekce)
Žáci se na základě filmového příběhu a různých metod reflexe zamýšlí nad tématem konce života.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Poklad

45 min. / 9+

Existují různé poklady. Tento bude mít pro rodinu umírajícího devadesátiletého Luise speciální význam.

Zavřít

Jak jsem vyhrál

Jonas Odell / Švédsko / 2016 / 14 min. / titulky

Cestu od hráčské vášně až k těžké závislosti vypráví tento skvostný animovaný dokument. Tři příběhy vyprávěné ústy hrdinů ze světa videoher mají jedno společné: izolaci, do které hraní své oběti dostalo. Posedlost, která jim postupně zabírala 20 až 30 hodin týdně, je vyřadila z běžného života – ztratili zájem o školu, práci i vlastní rodinu. Videohry shodně všem třem narušily zejména vztahy. Jak se zpětně dívají na cestu do „nejvyššího levelu“, ve kterém se jim podařilo s virtuálním světem skoncovat? 

Doporučená aktivita: Být někým jiným (45 min. včetně projekce)
Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí, jaké jsou klady a zápory hraní počítačových her, diskutují o hranici mezi zdravým přístupem k hraní a závislostí. Reflektují svůj vztah k počítačovým hrám a k jednotlivým herním postávám a pochopí, že herní společnosti usilují o velkou prodejnost svých her. 

Informační texty: Otázky a odpovědi

Jak jsem vyhrál

45 min. / 13+

Cestu od hráčské vášně až k těžké závislosti vypráví tento skvostný animovaný dokument.

Zavřít

Miruna

Eva van Barneveld, Heleen D'Haens / Nizozemsko/ 2017 / 16 min. / dabing

Přijímací zkoušky na policejní akademii sice nebudou žádná hračka, ale Miruna je odhodlaná uspět a vymanit se z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije. O klidu na studium si v domácnosti s dvanácti sourozenci může nechat jen zdát, přesto se poctivě snaží zlepšit si známky. Sen o policejní akademii jí kazí jen představa, že přestane trávit čas se svými sourozenci, o které se každý den obětavě stará. 

Doporučená aktivita: Miruna a její rodina (45 min. včetně projekce)
Žáci v aktivitě porovnávají různé přístupy lidí ke vzdělání a zjišťují, že dostupnost vzdělání je pro některé skupiny složitá. Zamýšlejí nad životem hlavní hrdinky a porovnávají ho se svým vlastním. Závěrečná diskuse se zabývá tématem sociálního vyloučení, jeho příčin a možných dopadů na život jednotlivce i jeho okolí.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Miruna

45 min. / 12+

Přijímací zkoušky na policejní akademii sice nebudou žádná hračka, ale Miruna je odhodlaná uspět a vymanit se z podmínek sociálně vyloučené lokality, kde žije.

Zavřít

Pro střední školy

Doporučený věk: 15+

Jak z toho ven

Els van Driel / Nizozemsko / 2017 / 15 min. / titulky

Emma si v hlavě přehrává poslední rodičovskou hádku. Když pak zaostří na terč, všechny myšlenky náhle utichnou. Střelnice je její druhý domov, vždycky se jí tu podaří zklidnit. Schopnost být "tady a teď" se jí nyní, po rozvodu rodičů, obzvlášť hodí. Čelí mnoha změnám ve svém životě, které přinesla střídavá péče, a táta ani máma pro ni teď jako opora nefungují. Jsou příliš zaměstnáni zařizováním nového domova a milostnými vztahy. Z Emminých deníkových záznamů je cítit smutek, rozporuplné emoce i radost z toho, že se jí daří hájit si vlastní prostor, v němž se nikomu nemusí přizpůsobovat a kde se cítí sama sebou.

Doporučená aktivita: Zvládnout to (45 min. včetně projekce)
Žáci sestavují vlastní seznam činností, které jim pomáhají zvládnout negativní emoce a pocity. Vciťují se do pocitů dívky z filmu, jejíž rodiče se rozvádí. Je dobré dojít k závěru, že se nemusíme nechat emocemi jen ovládat, že se s nimi dá určitým způsobem naučit zacházet a vlastní rozpoložení měnit.

Informační texty: Otázky a odpovědi

 

Jak z toho ven

45 min. / 13+

Emma si v hlavě přehrává poslední rodičovskou hádku. Když pak zaostří na terč, všechny myšlenky náhle utichnou.

Zavřít

Jak jsem vyhrál

Jonas Odell / Švédsko / 2016 / 14 min. / titulky

Cestu od hráčské vášně až k těžké závislosti vypráví tento skvostný animovaný dokument. Tři příběhy vyprávěné ústy hrdinů ze světa videoher mají jedno společné: izolaci, do které hraní své oběti dostalo. Posedlost, která jim postupně zabírala 20 až 30 hodin týdně, je vyřadila z běžného života – ztratili zájem o školu, práci i vlastní rodinu. Videohry shodně všem třem narušily zejména vztahy. Jak se zpětně dívají na cestu do „nejvyššího levelu“, ve kterém se jim podařilo s virtuálním světem skoncovat? 

Doporučená aktivita: Být někým jiným (45 min. včetně projekce)
Žáci si prostřednictvím aktivity uvědomí, jaké jsou klady a zápory hraní počítačových her, diskutují o hranici mezi zdravým přístupem k hraní a závislostí. Reflektují svůj vztah k počítačovým hrám a k jednotlivým herním postávám a pochopí, že herní společnosti usilují o velkou prodejnost svých her. 

Informační texty: Otázky a odpovědi

Jak jsem vyhrál

45 min. / 13+

Cestu od hráčské vášně až k těžké závislosti vypráví tento skvostný animovaný dokument.

Zavřít

Hiphop-erace

Bryn Evans / Nový Zéland / 2014 / 57 min. / titulky

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže? Film sleduje fascinující cestu novozélandských nadšenců, kteří to se svým vystoupením chtějí dotáhnout až do Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá manažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze výzvu na cestě s jasným cílem. Jak sama říká: „Pojedete všichni, i kdyby to bylo v urně.“

Doporučená aktivita: Na sklonku života (90 min. včetně projekce)
Prostřednictvím aktivity si žáci uvědomují generační rozdíly, ale i skutečnost, že se mohou jednotlivé generace navzájem obohacovat. Zamýšlejí se nad tématem stáří, po zhlédnutí filmu píší krátký vzkaz či dopis a reflektují tím události ve filmu.

Informační texty: Otázky a odpovědi

Hiphop-erace

90 min. / 13+

Může se soubor seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží devadesátce a skoro všichni členové vlastní umělou kloubní náhradu, úspěšně zúčastnit hiphopové taneční soutěže?

Zavřít

Máte prostor a čas na další témata a lekce? Přejděte na 3. úroveň.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.