Energie

Jedním z faktorů, které nejvíce rezonují v diskusi o ochraně životního prostředí, je energetika. A právě otázka využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů elektrické energie dnes dělí odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. V jednom se ale oba shodují – chceme-li být ekologičtí, musíme se především snažit s energií neplýtvat. Lekce, kterou zde naleznete, nastiňuje tuto problematiku v souvislostech, nabízí různé úhly pohledu a ponechává prostor k vytvoření vlastního názoru. Zároveň vede k uvědomění si, že spotřebou energie – ať už s ní plýtváme nebo nakládáme šetrně – se na dopadech na životního prostředí a klimatu podílíme i my sami.

Ekoduely: Energie obnovitelná versus neobnovitelná

2012 / 22 min.

Energie je pro život v civilizaci nezbytná. Otázkou však zůstává, jak ji vytvořit a použít, aniž bychom škodili přírodě

Moje sousedka

2006 / 9 min. / titulky

Loutkově animovaný snímek představuje jeden den dvou obyvatelek jednoho domu a jejich každodenní rituály

Zvířata zachraňují svět: Tučňák a žárovka

2007 / 1 min.

Úsporné žárovky šetří energii. To ví i tučňák, který pracuje u ledního medvěda, vášnivého nočního čtenáře, jako živé dynamo