Životní prostředí

Energie

Jedním z faktorů, které nejvíce rezonují v diskusi o ochraně životního prostředí, je energetika. A právě otázka využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů elektrické energie dnes dělí odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. V jednom se ale oba shodují – chceme-li být ekologičtí, musíme se především snažit s energií neplýtvat. Lekce, kterou zde naleznete, nastiňuje tuto problematiku v souvislostech, nabízí různé úhly pohledu a ponechává prostor k vytvoření vlastního názoru. Zároveň vede k uvědomění si, že spotřebou energie – ať už s ní plýtváme nebo nakládáme šetrně – se na dopadech na životního prostředí a klimatu podílíme i my sami.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.