Životní prostředí

Energie

Jedním z faktorů, které nejvíce rezonují v diskusi o ochraně životního prostředí, je energetika. A právě otázka využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů elektrické energie dnes dělí odbornou i laickou veřejnost na dva tábory. V jednom se ale oba shodují – chceme-li být ekologičtí, musíme se především snažit s energií neplýtvat. Lekce, kterou zde naleznete, nastiňuje tuto problematiku v souvislostech, nabízí různé úhly pohledu a ponechává prostor k vytvoření vlastního názoru. Zároveň vede k uvědomění si, že spotřebou energie – ať už s ní plýtváme nebo nakládáme šetrně – se na dopadech na životního prostředí a klimatu podílíme i my sami.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.