Životní prostředí

Doprava

Doprava – téma, které se týká každého z nás. Na světě neexistuje velké město, které by vyřešilo otázku mobility pomocí osobních automobilů. Dopravní zácpy nedokáže odstranit větší počet dálnic a nadjezdů. Stávající způsob organizování života ve velkých městech by se měl zásadně změnit a mělo by se přejít k systému, který bude zahrnovat i jízdní kola a veřejnou dopravu. Jenže co ovlivňuje magistráty, když se rozhoduje, zda vybudovat cyklostezku nebo most pro auta? Jaké jsou dopady automobilové dopravy na životní prostředí a lidské zdraví? A jaké jsou přepravní možnosti ve vaší obci? Naleznete zde i animované snímky, které tuto problematiku podávají vtipnou a odlehčenou formou. Lekce vedou k přemýšlení nad konkrétními dopady automobilové dopravy i nad našimi dopravními návyky.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.