Doprava

Doprava – téma, které se týká každého z nás. Na světě neexistuje velké město, které by vyřešilo otázku mobility pomocí osobních automobilů. Dopravní zácpy nedokáže odstranit větší počet dálnic a nadjezdů. Stávající způsob organizování života ve velkých městech by se měl zásadně změnit a mělo by se přejít k systému, který bude zahrnovat i jízdní kola a veřejnou dopravu. Jenže co ovlivňuje magistráty, když se rozhoduje, zda vybudovat cyklostezku nebo most pro auta? Jaké jsou dopady automobilové dopravy na životní prostředí a lidské zdraví? A jaké jsou přepravní možnosti ve vaší obci? Naleznete zde i animované snímky, které tuto problematiku podávají vtipnou a odlehčenou formou. Lekce vedou k přemýšlení nad konkrétními dopady automobilové dopravy i nad našimi dopravními návyky.

Jak to chodí na Zemi

1966 / 7 min.

Marťanské zpravodajství přináší exkluzivní záběry z nově objevené planety Země. Už teď je jasné, že tamější atmosféra je zamořená kyslíkem

Nový svět

2011 / 60 min. / titulky

Cykloaktivista Erko, student Marten a jejich přátelé už odmítají akceptovat, že Tallinnu vládnou auta. Rozhodnou se jednat

Zvířata zachraňují svět: Cyklista na poušti

2007 / 1 min.

Všichni se shodneme na tom, že jízda na kole neprodukuje žádné škodlivé emise. Ví to už i africké surikaty