Životní prostředí

Doprava

Doprava – téma, které se týká každého z nás. Na světě neexistuje velké město, které by vyřešilo otázku mobility pomocí osobních automobilů. Dopravní zácpy nedokáže odstranit větší počet dálnic a nadjezdů. Stávající způsob organizování života ve velkých městech by se měl zásadně změnit a mělo by se přejít k systému, který bude zahrnovat i jízdní kola a veřejnou dopravu. Jenže co ovlivňuje magistráty, když se rozhoduje, zda vybudovat cyklostezku nebo most pro auta? Jaké jsou dopady automobilové dopravy na životní prostředí a lidské zdraví? A jaké jsou přepravní možnosti ve vaší obci? Naleznete zde i animované snímky, které tuto problematiku podávají vtipnou a odlehčenou formou. Lekce vedou k přemýšlení nad konkrétními dopady automobilové dopravy i nad našimi dopravními návyky.

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.