Aktuální ročník

Od září 2017 připravuje sedm studentských týmů z pražských škol své projekty zaměřené na předsudky o menšinách.   

 • Studenti ze Střední školy gastronomické a hotelové chtějí podpořit seniory a společně s nimi tvořit.
 • Cílem žáků z Fakultní základní školy profesora O. Chlupa je prolomit tabu žáků s asistenty nejen na své, ale i na dalších školách.  
 • Propojovat lidí z různých sociálních bublin se budou snažit studenti z Gymnázia Omská.  
 • Studenti Gymnázia a Hudební školy hl. m. Prahy budou pořádat diskuze na různá aktuální společenská témata. 
 • Studenti z Gymnázia Elišky Krásnohorské plánují na své škole několikadenní filmový festival. 
 • Studenti Německé školy v Praze připravují festival autorských filmů od mladých tvůrců a další doprovodné akce. 
 • Na aktivity pro děti v Klokáncích a propagaci tématu děti v ústavní péči se zaměřují studentky z Pražského humanitního gymnázia. 
 • Žáci Základní školy Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky budou docházet do Fakultní nemocnice Motol a setkávat se a tvořit s dětskými i seniorskými pacienty. 

                  

               

Od listopadu 2017 připravuje šest studentských týmů z převážně mimopražských škol své projekty zaměřené na životní prostředí.

 • Gymnázium Jana Palacha na Mělníku: Mapování a realizace naučné stezky památných stromů na Mělníku, se zaměřením na tzv. lípy republiky.
 • ZŠ J. V. Sládka ve Zbirohu: Tvorba výukového videa o problematice plýtvání jídlem a tvorba pracovních listů pro učitele, zaměřených na atraktivitu výuky o plýtvání.
 • Střední zemědělská škola a SOŠ Poděbrady, p.o.: Osvěta problematiky hendikepovaných zvířat a možnost pomoci.
 • ZŠ Havlíčkův Brod: Motivace žáků k zodpovědnému nakládání s odpadem v okolí školy a organizace úklidové akce.
 • OA Hovorčovická Praha a Hotelová škola: Audit zátěže školy na životní prostředí, vybudování funkční recyklační zóny.
 • VOŠ hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Poděbrady, p. o.: Zavedení třídění odpadu na působištích školy, a to na škole, v Domově mládeže a v hotelu Junior, spojené s osvětou mezi studenty.