Jaký je hrdina - Gymnázium Sokolov

"Milý Františku,

chci vám vyjádřit svůj obdiv za to všechno, co jste udělal. Tolik odvahy a ochoty sloužit vlasti nemá každý. Jste velmi mimořádný muž a podle mého mínění žádná medaile nezvládne vyčíslit vaše skutky."

 

K filmu Nebe nad Evropou jsme připravili aktivitu, ve které se žáci blíže seznámí s osudy tří letců, kterým se dokument věnuje. V jejím závěru mají žáci za úkol napsat pro letce krátké vzkazy. Jak probíhala hodina s touto aktivitou na Gymnáziu Sokolov a jaké další vzkazy žáci napsali?

Zkušenost s aktivitou

Celý program jsem zkoušela nejprve se žáky tercie. Protože tito žáci mají o 2. světové válce malé povědomí, začali jsme exkurzem do období protektorátu a obecně do druhé světové války. Záměrně jsem se vyhýbala hodnotícím větám, aby si žáci mohli sami vytvořit po zhlédnutí dokumentu vlastní závěr. Celou aktivitu jsme realizovali v hodinách českého jazyka, kam se velmi dobře hodila, protože v prvním pololetí se probírá charakteristika a ve druhém úvaha. Žáci tedy zhruba věděli, jak „technicky“ postupovat.

Film považuji za poměrně náročný pro tuto věkovou skupinu. Žáci musí být hodně pozorní, aby zaznamenali potřebné informace, například jména letců se objeví jen jednou na samém počátku každého příběhu. Proto doporučuji, aby žáci vypracovávali pracovní listy ve dvojicích.

Vzkazy žáků mohou vypadat na první pohled pateticky, ale jsem si jistá, že údiv nad životními příběhy letců žáky vyburcoval k osobním, ale upřímným vzkazům. V mnohých se objevoval dík za to, co dokázali, v některých dokonce omluva za to, co jsme jim nakonec „udělali“. Žáci měli hodně otázek, od „dětských“ po velmi sofistikované (Proč odjeli bojovat? Jak je možné, že se nebáli? Kolik letců celkem bojovalo? Zběhli někteří také na „druhou“ stranu?). Je důležité se na diskusi s žáky dobře připravit. Na závěr jsme sestavovali charakteristiku jednotlivých letců, slovo vlastenec bylo nejčastější. Myslím, že je velmi důležité materiál v závěru nějak shrnout a připravit tak žáky na další aktivity. Společně jsme rekapitulovali jednotlivé příběhy. Padala i poměrně silná slova na tehdejší režim, i na to je třeba se připravit.

 

Příklady vzkazů žáků

  • Milý Františku, velmi vás uznávám za vaše skutky a za vaši odhodlanost. Máte můj odiv. Pro hodně lidí jste hrdina, i když hodně lidí v dnešní době je zahleděno samo do sebe a tohle je nezajímá, tak budete pořád někdo...
  • Milý pane Weinere, vzdávám vám hold a smekám před vámi klobouk, protože taková odvaha a schopnosti se nevidí jen tak u každého. Dále vás obdivuji kvůli tomu, že věci berete s nadhledem, i když válka s lidmi mnoho udělá...
  • Milý Františku, chci vám vyjádřit svůj obdiv za to všechno, co jste udělal. Tolik odvahy a ochoty sloužit vlasti nemá každý. Jste velmi mimořádný muž a podle mého mínění žádná medaile nezvládne vyčíslit vaše skutky.
  • Pane Generále, velmi obdivuji váš životní osud a to, co jste prožil. Jsem udiven, že jste si po tolika letech prožitých v komunistickém vězení uchoval své vlastenectví. Vaše služba vlasti a lidu této země, která byla zrazena a ponížena, mi připadá jako věc, kterou by měl udělat každý správný Čech, ale bohužel to není vždy pravda.

 

Tip pro vás

Nechte i vy své žáky sestavit si ze svých poznámek životní příběh některého z letců, o kterých se mluví ve filmu, a napsat tomuto člověku krátký vzkaz! Aktivitu naleznete zde.