Hvězdičky: Milada

“Díky osobní zkušenosti s nespravedlností  mohou žáci  lépe pochopit 50. léta 20. století a uvědomit si temné období v komunistickém Československu, včetně vykonstruovaných politických procesů mnoha nevinných lidí, především Milady Horákové.“

Svou zkušenost s využitím našich materiálů nám poslala Mgr. Lenka Hanyšová ze Základní školy Písnická v Praze 12.

Jak jsme postupovali                                                 

S dokumentem ze série ČT: D Hvězdičky: Milada jsme pracovali v 6. a 7. třídách, neboť byl určen pro mladší ročníky. Cílem lekce bylo seznámit žáky s výraznou politickou osobností našich dějin a uvědomit si dopady nacistické a komunistické diktatury na životy lidí. Metodika je krásně zpracovaná a návodná, především velmi obohacující jsou Otázky a odpovědi k danému dokumentu.  

Na úvod jsme si přiblížili postavu Milady Horákové. Pouze několik žáků (v počtu asi 6 až 8 v každé třídě) mělo o Miladě nějaké povědomí a několik základních informací.

Před projekcí filmu jsme pracovali s tématem “nespravedlnost” a žáci vyprávěli osobní zkušenosti. Mnozí žáci se zaměřovali na školní prostředí - nespravedlivé hodnocení u testů, při zkoušení, protekce na různých školních soutěžích, předbíhání ve školní jídelně - či rodinné - nespravedlivé upřednostňování staršího/mladšího sourozence, upřednostnění manžela/partnera před dítětem.

Tato aktivita žáky velmi zaujala a bavila, protože se jim najednou otevíraly nové cesty v překonávání osobních nespravedlností a byla cítit úleva některých žáků, kteří mohli předat svoji zkušenost ostatním a nechat přemýšlet i ostatní.

Po projekci jsme pracovali s metodou jednoho slova. Žáci již danou pracovní metodu znali a pohotově odpovídali. V 6. třídě se žáci nejvíce shodovali na pojmu “nespravedlnost”, v 7. třídách byly zřejmé větší znalosti dějin a hlubší propojení vzájemných souvislostí. Odpovědi v 7. třídách byly různorodé. Z metody jednoho slova bylo zapotřebí více pracovat s některými pojmy a žáci svoje myšlenky více popsali. Jednalo se o dobrovolnou aktivitu.

Následovala práce ve dvojicích (trojicích) s Pracovním listem, kde měli žáci propojit různé události.

Zkušenost s aktivitou Život Milady Horákové 

Propojení událostí následovalo na konci hodiny, po prezentaci osobnosti Milady a zhlédnutí dokumentu. Žáci pracovali většinou ve dvojicích, proto se mohli lépe domluvit než při samostatné práci. Většinou spojili události správně, ale občas chybovali (např. u světových válek a životě Milady H.).

Aktivitě jsme se v každé třídě věnovali dvě vyučovací hodiny a žáci ve skupinách vyhodnotili svoje odpovědi.

Na závěr hodiny jsem zadala dobrovolníkům referát na téma Milada Horáková a události dané doby. Příjemně mě překvapila dobrovolná aktivita žáků, které téma zaujalo a referát zpracovali. V každé skupině jsme se na konci zabývali citátem „Nelituji ničeho. Odešla jsem v míru”. Připomínali jsme si i další historické osobnosti, které bojovali za pravdu a spravedlnost a za svoje názory byli ochotni obětovat svůj život.

Věk žáků: 11-12 let

Časová dotace: V každé třídě 2 x 45 minut. Práce v hodině, někteří doma

Ukázka pracovního listu:

Hvězdičky: Milada

Tip do výuky

Hodiny jsme více zaměřili na téma "nespravedlnosti" a diskusi s vlastními názory žáků.

Tématu jsme se věnovali v hodinách VkZ (Výchova ke zdraví) a ČJS (Člověk a jeho svět), kde máme větší hodinovou dotaci. Určitě doporučuji využít i v hodinách ČJ a dějepisu.

Pracovní list Hvězdičky: Milada