Bedna komunismu 1989

“Za popisem událostí se vždycky skrývají konkrétní příběhy.“

Bednu komunismu s příběhy protagonistů roku 1989 pro nás se svými studenty prvních ročníků testovala PhDr. Alena Horáčková z Gymnázia Arabská v Praze 6.

Jak jsme postupovali                                                 

V rámci hodin moderních dějin, které pravidelně zařazuji jako tzv. plusové hodiny již od prvního ročníku, jsme absolvovali ve třech prvních ročnících aktivitu JSNS Bedna komunismu 1989.

Studenti se badatelskou metodou, analýzou hmotných a písemných pramenů, seznamovali se šesti osobnostmi, jejichž životní příběhy se vztahují k událostem roku 1989: Václav Havel, Šimon Pánek, Jiří Křižan, Marta Kubišová, Peter Christian Bürger a Zbyšek Jindra.

Práce ve skupinách měla dvě fáze. Nejprve analýzu pramenů, na jejichž základě se studenti pokusili o vytvoření profilu osobnosti. Lektorka JSNS z projektu Příběhy bezpráví i vyučující byly studentům k dispozici, pokud studenti potřebovali zodpovědět nějakou dílčí otázku.

V další fázi skupina studentů pracovala s medailonkem zkoumané osobnosti, následně převyprávěla osud dané osobnosti a také hodnotila, nakolik jejich profil odpovídal skutečnosti. V této fázi lektorka JSNS i učitelka kladly vhodně doplňující otázky.

Zkušenost s aktivitou

Dalším krokem bylo hodnocení vlastního poznání, posunu ve znalostech o dané době a o osobnosti. Studenti hodnotili Bednu komunismu kladně, připomínala jim tzv. "únikovku".

V hodině, která následovala po aktivitě JSNS, jsem se studenty diskutovala a hodnotili jsme, co se jim líbilo, případně co by změnili. Studenti by preferovali délku aktivity minimálně 90 minut.

Věk žáků: 15 let (1. ročníky čtyřletého gymnázia)

Časová dotace v rámci testování:  45 minut

Tip do výuky:

Na závěr aktivity můžete pustit malou ukázkou z dobových dokumentů (2-3 min.), například píseň Modlitba pro Martu.

Pokud časová dotace dovolí, navrhněte, že si každá skupina může projít prameny jiné než jimi zkoumané osobnosti.

Studenti Gymnázia Arabská testují Bednu komunismu 1989 a sestavují na základě daných předmětů a dokumentů příběhy Václava Havla, Šimona Pánka nebo Petera Christiana Bürgera.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.