Podcastová série Stejné příběhy, jiná jména

“Dějiny na vlastní uši.“

Novou aktivitu k podcastové sérii Stejné příběhy, jiná jména otestoval s žáky devátého ročníku ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci Roman Vaněk. K poslechu zvolil ukázky z dílu věnovanému období 50. letech 20.století v ČSSR.

Jak jsme postupovali         

V předmětu Společenskovědní seminář máme dvojhodinovku, takže jsem první část věnoval úvodnímu seznámení s obdobím nástupu komunistů k moci, s politickými procesy atd.  Ve druhé části hodiny jsme měli vyhrazených 45 minut na aktivitu. Máme v semináři pouze 10 žáků, takže se vytvořily dvě malé skupiny. 

Jedna skupina zůstávala ve třídě, druhou skupinu jsem poslal do vedlejší třídy. Skupina, která aktuálně neposlouchá ukázku a má být mimo třídu, dostala za úkol vžít se do situace, že jsou u výslechu na StB (třeba za nějakou protistátní činnost), a za chvíli si pro ně přijdou. Cílem je domluvit se, co budou říkat. Vytvořilo to ve třídě celkově takovou špiónsky tajemnou atmosféru spjatou s očekáváním, co bude.

Po uplynutí časového limitu byl vybrán jeden posel, který dostal úkol - doručit psaní svým kolegům. Zároveň měl od té druhé skupiny donést jejich papír, na který psala, jak se budou chovat u výslechu - a skupina, která byla ve třídě, měla za úkol zkusit rozluštit, co nám chce ta druhá skupina říct. 

Skupina, která měla rozluštit, co nám napsali ti, co poslouchali audio, prezentovala svá zjištění. Poté se role prohodily.

Zkušenost s aktivitou

Po konci celé aktivity jsme si v reflexi shrnuli ty nejdůležitější informace, které byly řečeny v audio nahrávkách, poté jsme diskutovali o tom, co jim na poslechu ukázek vadilo a co bylo fajn.

Věk žáků: 14-15 let

Časová dotace: 45 minut

Žáci deváté třídy aktivitu a poslech zvládli a nějaké důležité informace dokázali extrahovat. Spolu s žáky ji hodnotíme velmi pozitivně.

Tip do výuky:

Osvědčilo se mi, že členové první skupiny, která se má koncentrovat na poslech, měli instrukci, ať zavřou oči a položí si čelo na lavici. Podpořilo to soustředění a aktivní poslech.