Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá

Les je neuvěřitelný organismus, bez kterého by se nám žilo o dost jinak, a proto jsme pro vás ke Dni Země 2024 připravili tuto kampaň "Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá".

Kampaní chceme poukázat na nutnost přistupovat k lesu a k samotným stromům s ohledem, respektem a na potřebu všímat si toho, co všechno nám nabízí. Nedávná kůrovcová kalamita (film Holoseč) nám ukázala, jak se z lesa ozývá, pokud člověk do jeho chodu necitelně zasáhne. Ale na druhou stranu každý z nás (film Muž, který sázel stromy) má možnost sázet stromy, pečovat o les, ovocný sad anebo jen se zájmem zkoumat, pozorovat to, co nám lesy nabízí (film O zastávku dřív). Bez lesů by naše životy vypadaly opravdu jinak. 

Promítněte si s žáky nabízené filmy a vyzkoušejte v následujících týdnech projektové aktivity. Aktivity žákům pomohou uvědomit si, jak důležitý je les a jaké všechny funkce v našem ekosystému zastává.  

Termín kampaně: 22.-26. dubna 2024

Kampaň probíhá v týdnu od 22. do 26. dubna u příležitosti Dne Země. Využijte v tomto týdnu filmy a projektové aktivity, které jsme pro vás připravili.

Materiály zůstanou na našem webu k dispozici i po konci kampaně,  můžete je proto využít i později, například již 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí.

A) Pusťte žákům dokumentární filmy:

Holoseč!

Mikoláš Arsenjev / ČR / 2020 / 14 min. /...
Rozbalit

Holoseč!

Mikoláš Arsenjev / ČR / 2020 / 14 min. / 12+   

Kácením stromů v místech, kde proběhla kůrovcová kalamita, jen zdánlivě pomáháme přírodě k její obrodě. Těžká technika, která masivní těžbu zajišťuje, nevratně narušuje strukturu půdy a zanechává za sebou bezútěšné holiny, které nedokáží absorbovat vodu. Opětovné zalesnění je další komplikovanou disciplínou, ve které firmy, jimž jde především o co největší objem těžby, selhávají na plné čáře. Necitlivé zásahy do lesních ploch pak pociťují lidé v podobě vyschlých studen nebo při záplavách, kterými nám příroda posílá vzkaz o tom, kdo je tady pán. Jak ukazuje vizuálně působivý krátký film - les zkrátka není pole, ale složitý živý organismus.

PŘEHRÁT FILM

Zavřít

×

Muž, který sázel stromy

Fredérick Back / Kanada / 1987 /...
Rozbalit

Muž, který sázel stromy

Fredérick Back / Kanada / 1987 / 30 min. / 12+ / titulky

V poetickém animovaném snímku sledujeme příběh fiktivní postavy Élzearda Bouffiera, osamělého pastevce z pustiny ve francouzských Alpách. Jednoho dne, datovaného do roku 1910, ho potká mladý poutník. Fascinovaně pozoruje muže, který každý den vysadí sto žaludů do neúrodné planiny, aby tak vrátil život do míst, jež zdánlivě navždy zahynula. Poutník nemůže na obětavého Élzearda zapomenout, proto se po deseti letech vrací a zjišťuje, že v místech, která bývala mrtvou krajinou, raší mladý les. Pastevec neúnavně a nezištně pokračuje ve své práci, která dává jeho životu smysl. Po mnoha letech se oblast díky jeho zásahu obrodí a osídlí ji zvířata i lidé. Příběh ukazuje, jak mocný může být zásah jediného člověka, který vytrvá ve své obětavé práci.

PŘEHRÁT FILM

Zavřít

×

Do divočiny - O zastávku dřív

David Brázda / ČR / 2021 / 12 min. / 6+...
Rozbalit

Do divočiny - O zastávku dřív

David Brázda / ČR / 2021 / 12 min. / 6+  

Kolikrát jste při jízdě vlakem už měli chuť vystoupit a prozkoumat místo, které jinak jen míjíte? Prokop to udělal. Vystoupil o zastávku dřív a vydal se podél krásné lesní stoky do hlubin lesa. Dobrodružná výprava do nitra české přírody. Jaká zvířata a jaké přírodní úkazy se mohou skrývat i pár kroků za naším domem? 

PŘEHRÁT FILM

Zavřít

×

BONUS: Zahraj si hru Beecarbonize

Máte na to zachránit planetu? Beecarbonize je unikátní...
Rozbalit

BONUS: Zahraj si hru Beecarbonize

Máte na to zachránit planetu? Beecarbonize je unikátní strategická karetní hra, v níž je vaším protivníkem klimatická změna. 

Stáhněte si naši aktivitu Máš na to zachránit planetu? a zkoumejte nejpokročilejší technologie, rozhodujte o vývoji společnosti, chraňte přírodu a modernizujte průmysl, abyste snížili uhlíkové emise. Hra Beecarbonize je zdarma dostupná zde.

STÁHNOUT AKTIVITU

Zavřít

×

B) Nezůstaňte jen u projekce. Motivujte žáky zapojit se do projektů a aktivit.

Nabízíme vám návody na realizaci několika jednoduchých projektů a aktivit, prostřednictvím kterých můžete s vašimi studenty navázat na zhlédnuté filmy i mimo vyučování a prohloubit uvědomění souvislostí nejen z lesa.

Není les jako les

Aktivita / 45min / doporučený věk:...
Rozbalit

Není les jako les

Aktivita / 45min / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • na základě svých zkušeností zkoumají a hodnotí podobu českých lesů;
 • osvojují si pojmy monokultura a druhová pestrost;
 • dozví se o potřebě druhové a věkové pestrosti lesa.

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad ekosystémem lesa. Žáci zkoumají na základě svých zkušeností a fotografií různé podoby lesa, seznamují se s pojmy monokultura a druhově pestrý les. Uvědomují si potřebu druhové a věkové pestrosti lesa.

PODÍVEJTE SE NA AKTIVITU

Zavřít

×

Les různýma očima

Aktivita / 45min / doporučený věk:...
Rozbalit

Les různýma očima

Aktivita / 45min / doporučený věk: 12+

Žáci:

 • dozvídají se o kůrovcové kalamitě.
 • snaží se vžít do různých postav s rozličnými názory.
 • zamýšlejí se nad tím, jak chránit a pečovat o naše lesy.

Žáci se zamýšlejí nad kůrovcovou kalamitou, jejími příčinami i důsledky. Pomocí pracovního listu se snaží vžít do určité postavy (nejen) z filmu a snaží se pochopit její stanoviska.

PODÍVEJTE SE NA AKTIVITU

Zavřít

×

Les všemi smysly

Projekt / 7 dní / doporučený věk:...
Rozbalit

Les všemi smysly

Projekt / 7 dní / doporučený věk: 6+

Žáci: 

 • si vyzkouší své smysly v přírodě.  

 • naučí se jednoduchá cvičení sloužící k psychohygieně - ke ztišení, dobití baterek, usebrání, soustředění. 

 • zažijí samy sebe, své spolužáky i les trochu jinak. 

Projekt je složen z několika dílčích aktivit, které nám přiblíží les, tak jak ho ještě neznáme. Využijeme všechny naše smysly, zároveň si pohrajeme i s naší představivostí a zkusíme zklidnit naši mysl. 

JIŽ BRZY DOPLNÍME

Zavřít

×

Co se skrývá za rohem?

Projekt / 7 -14dní / doporučený věk:...
Rozbalit

Co se skrývá za rohem?

Projekt / 7 -14dní / doporučený věk: 6+

Žáci: 

 • se učí trpělivosti a pozornosti. 

 • využijí digitální technologie k určování rostlin a ptáků. 

 • si zkusí prezentovat své badatelské poznatky. 

Projekt vybízí k prozkoumání míst kolem nás. Žáci si vyberou les, park, strom, kolem kterého chodí do školy, na výlety s rodinou apod. a půjdou prozkoumat bezprostřední okolí, kouknout pod kameny, rozvrtají pařez atd. Své poznatky si zapisují do svého badatelského deníku.  Pomocí aplikací a encyklopedií určují, jakou faunu a floru objevili. A na závěr své poznatky prezentují spolužákům a snaží se je nalákat k návštěvě svého místa. 

JIŽ BRZY DOPLNÍME

Zavřít

×

Jak to bylo dřív

Projekt / 7 -14dní / doporučený věk: 13+ Žáci: si...
Rozbalit

Jak to bylo dřív

Projekt / 7 -14dní / doporučený věk: 13+

Žáci:

 • si uvědomují, které přírodní a architektonické prvky jsou pro jejich obec typické;
 • umějí pracovat s mapou okolí;
 • znají význam jednotlivých krajinných prvků pro utváření charakteru krajiny;
 • osvojí si reportáž jako literární útvar;
 • umějí vyhledat a zpracovat informace.

Projekt je složen z několika dílčích aktivit. Hlavní důraz je kladen na zpracování reportáže s pamětníky na téma Proměna krajiny našeho bydliště v průběhu času. Žáci situaci nejen mapují, ale snaží se pochopit souvislosti mezi činností člověka a vzhledem krajiny a sídel. 

PODÍVEJTE SE NA PROJEKT

Zavřít

×

 

C) Podívejte se na jakýkoliv jiný film ze sekce životního prostředí a připomeňte si tak Den Země po svém.

Partneři kampaně

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Zpětná vazba

 

Zašlete nám svůj názor

Budeme velmi rádi, pokud nám zašlete zpětnou vazbu a podělíte se s námi o zážitky a podněty.