Bedna komunismu: Propaganda

“Mít dějiny v ruce."

Novou aktivitu Bedny komunismu s názvem V zajetí propagandy se svými žáky otestoval Jan Novák z Gymnázia Nad Kavalírkou v Praze 5.

Jak jsme postupovali   

Reklama a propaganda by mohly mít společnou taktiku, tak proč se nad tím nezamyslet a nezkusit si, jestli nějaké společné rysy objevíme. Zjistit, jestli náhodou státem ovládaná média v totalitních státech nepoužívají podobný přístup, i když s jiným záměrem, jako třeba výrobce čokolády. Zjistit, jestli v předmětech spojených se společenskými rituály upevňujících totalitní ideologii nejsou skryty podobné techniky jako u reklamy na sladkosti.

Zkušenost s aktivitou

Aktivitu jsem vyzkoušel se žáky sekundy osmiletého gymnázia, kteří formálně neprošli výukou českých dějin 20. století. I přesto fungovala tato aktivita výborně, protože je založená nikoli na znalostech, ale vychází z určitého univerzálního povědomí a dovedností.

Aktivita postupuje plynule od společného zamyšlení nad reklamou na oblíbenou sladkost k rozboru propagandistického plakátu.

Následuje skupinová práce, kdy každá jednotlivá skupina popisuje a analyzuje konkrétní předmět spojený s propagandou KSČ (pionýrský šátek s přísahou, pohlednici z chmelové brigády, karikaturu Západní politiky, plynovou masku, gramofonovou desku s populární písničkou, tabulku s propagandistickým obrázkem apod.). Aktivitu završuje společné sdílení výsledků, kdy se vlastně obloukem vrací začátek hodiny, kdy obecné příklady a pojmy dostávají konkrétní význam.

S aktivitou se skvěle dá pokračovat k dalším tématům prostřednictvím jednotlivých předmětů a může se tak vlastně stát otevírací hodinou k dalším specifičtějším tématům ze života v komunistickém Československu.

Věk žáků: 12 let

Časová dotace: 45 minut

Vyplněný pracovní list

Tip do výuky 

U některých předmětů je potřeba ve skupinové práci podporovat představivost a trochu napovídat. Většina předmětů však účinně kombinuje interpretaci obrazu a textu a podporuje asociace.  Aktivita se dá zvládnout za jednu vyučovací hodinu, i když je potřeba striktně kontrolovat čas a hodinu přísněji vést.