Bedna komunismu: Propaganda

Normalizační propaganda na domácím poli se dá volně rozdělit do tří základních kategorií: za prvé lakování života v „socialismu“ na růžovo, za druhé ostouzení demokratického Západu a za třetí snaha v očích obyvatel totálně zdiskreditovat domácí opozici a ty, kteří jednali nezávisle na komunistické moci nebo dokonce hlásali alternativní informace k oficiálním výkladům. Veřejná diskuse na rozdíl od promyšlené cenzury neexistovala a proti lživým informacím se téměř nedalo ohradit.
 
Propaganda se neomezovala pouze na média, ale až do roku 1989 byla stabilní součástí veřejného prostoru a byla též nepřehlédnutelnou náplní učebnic, dějepisem a občanskou naukou počínaje a hudební výchovou konče. V řadě případů přitom postupovala v úzké součinnosti s represivním aparátem: Lidé, vůči nimž se zaměřila, byli zatčeni a souzeni.

 Zapůjčte si Bedny komunismu

Pro práci s bednou jsou vám k dispozici:

Díky autentickým dobovým předmětům si žáci v rámci dané aktivity na konkrétních příkladech ukáží, jak komunistický režim pomocí propagandy ovlivňoval každodenní realitu v Československu. 

K vysvětlení toho, jak propaganda pracuje s emocemi, a jak se snaží ovlivňovat její příjemce, poslouží i srovnání s principy reklamy. 

"Na propagandu lze pohlížet jako na marketing; cílem však není prodat lidem hrušky ani jablka, ale ovlivnit jejich názory v souladu se záměrem propagandisty." (Z publikace O pravdu? Člověk v tísni, 2018)

Seznamte své žáky s jednotlivými dobovými předměty a dokumenty, které se nacházejí v Bedně komunismu. 

Projekt podpořil: