Týdny mediálního vzdělávání

Abychom podpořili rozvoj kritického myšlení a mediální gramotnosti žáků a studentů, organizujeme Týdny mediálního vzdělávání, které probíhají na školách v celé České republice od 22. 5. do 30. 6. K této akci jsme přichystali řadu aktivit a materiálů. Můžete například žákům a studentům promítnout film Nic než lži, který se věnuje aktuálnímu problému šíření dezinformací a falešných zpráv.