Týdny mediálního vzdělávání

Myslíte si, že kritické myšlení a mediální gramotnost žáků a studentů jsou pro život v 21. století důležité? Zapojte se s vaší školou do Týdnů mediálního vzdělávání - uspořádejte promítání filmu, workshop, debatu s novinářem nebo mediálním odborníkem nebo jinou akci podle vašeho uvážení.