Měsíc filmu na školách 2020

V letošním roce se zaměřujeme na roli médií v totalitní společnosti, na to, jakým způsobem vládnoucí režim využíval sdělovací prostředky. Zároveň připomínáme důležitost svobodných, nezávislých kvalitních médií. Taková média jsou pilířem demokracie a potřebujeme je i nyní.

Všechny vybrané filmy se tak k tomuto tématu vztahují a jsou aktuálně veřejně přístupné spolu s audiovizuálními lekcemi a následnými online besedami. Ty můžete také vy pořádat online formou. Podívejte se na krátké instruktážní video Jak se dělá projekce s debatou a na naše tipy k letošnímu distančnímu ročníku MFNŠ!