Měsíc filmu na školách 2020

V letošním roce se zaměřujeme na roli médií v totalitní společnosti, na to, jakým způsobem vládnoucí režim využíval sdělovací prostředky. Zároveň připomínáme důležitost svobodných, nezávislých kvalitních médií. Taková média jsou pilířem demokracie a potřebujeme je i nyní.

Všechny vybrané filmy se tak k tomuto tématu vztahují a jsou aktuálně veřejně přístupné spolu s audiovizuálními lekcemi a následnými online besedami. Ty můžete také vy pořádat online formou. Podívejte se na krátké instruktážní video Jak se dělá projekce s debatou a na naše tipy k letošnímu distančnímu ročníku MFNŠ!

Jak se dělá projekce s debatou

2014 / 1 min.

Rady a doporučení, vycházející z praxe pedagogů, kteří projekce a besedy pravidelně organizují.

Pavel Tigrid - Evropan

2004 / 28 min.

Pavel Tigrid, jeden z nejvýznamnějších českých emigrantů 20. století, zemřel v srpnu roku 2003. Poslední dny a měsíce života strávil mimo jiné rozhovory s filmařkou Helenou Třeštíkovou, která o něm a jeho životních osudech sestavila unikátní dokumentární film.

Případ Dr. Horáková

1990 / 55 min.

„Svůj trest nesu odevzdaně. Před soudem svého svědomí jsem obstála,” napsala Milada Horáková v posledním dopise.

Tajné akce StB: Akce Alfa

2009 / 14 min.

Rádio Svobodná Evropa (RFE) bylo od počátku svého působení v roce 1951 trnem v oku československé Státní bezpečnosti. O tom, jak by se dalo proniknout do jejích redakčních řad, se dokonce vyučovalo na tehdejších komunistických vysokých školách.

Zítra se bude...

2010 / 39 min.

Filmové zpracování oceňovaného operního představení, jehož scénář vychází ze soudních spisu procesu s Miladou Horákovou. Prezentace prokurátorů s bezvýraznou tváří a v přestrojení za řezníky ilustruje krutý technicismus celého procesu v protikladu s emotivní lidskostí projevu Milady Horákové a její rodiny.