Moderní československé dějiny

Měsíc filmu na školách 2021

V letošním roce se zaměřujeme na konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. Osudy mladých odpůrců komunismu jsou inspirativní, mladé lidi by měly vést k uvědomění si osobní zodpovědnosti, připomínkou, že o demokracii, svobodu a lidská práva je třeba pečovat, že možnost volně cestovat, studovat, svobodně projevovat názory a právní stát nejsou samozřejmostí.

Podívejte se na krátké instruktážní video Jak se dělá projekce s debatou a využijte Tipy, kde hledat hosta a jak uspořádat projekci s debatou, kde mimo jiné najdete rady, jak si sami uspořádat online debaty. Pokud se Vám nepodaří hosta sehnat, můžete se připojit k našim online debatám

Zpřístupnění filmů žákům

 

Upozornění pro vyučující

Všichni vyučující, kteří mají bezplatnou registraci na našem portále, mohou zpřístupnit jakýkoliv film žákům.

Volbou Zpřístupnit žákům zahrnutou u všech lekcí, je možné vygenerovat přístupové údaje pro žáky.