Moderní československé dějiny

Měsíc filmu na školách 2022

Letošním tématem Normalizovaná každodennost upozorníme na to, že nesvoboda v období normalizace se dostávala i do té nejběžnější reality života. Zaměříme se tak na jeden z opomíjených aspektů naší nedávné minulosti, tedy na mapování každodennosti života obyčejného člověka v totalitě. Skrze konkrétní příběhy se žáci seznámí s tím, jak komunistický režim v Československu prostupoval každodenním životem a ovlivňoval tak jeho drobné i zásadní momenty. Lidé byli při rozhodování a budování mezilidských vtahů nuceni počítat se všudypřítomným komunistickým vlivem a museli dostát nárokům režimu. 

Podívejte se na krátké instruktážní video Jak se dělá projekce s debatou a využijte Tipy, kde hledat hosta a jak uspořádat projekci s debatou, kde mimo jiné najdete rady, jak si sami uspořádat i online debaty. 

Seznamte se s celou nabídkou Měsíce filmu na školách 2022