Ukázky ruské propagandy směřující dovnitř Ruska

Cíle a rysy ruské propagandy

 

Stejně jako anexi Krymu, také ruskou vojenskou agresi na Ukrajině předcházela a dále doprovází masivní propaganda a dezinformační operace. Sofistikované mediální manipulace jsou součástí hybridní války řízené z Kremlu. Ruská propaganda míří jak dovnitř Ruska, tak do zahraničí. Podle jejího směrování se liší její cíle i používané narativy.

Níže najdete cíle ruské propagandy mířící dovnitř Ruska, její narativy a konkrétní krátké videoukázky. 

Jednotlivá mediální sdělení můžete s žáky analyzovat s využitím jednoduché metodiky 5 klíčových otázek.

Doporučujeme také využít aktivitu Děti v ruské propagandě, která vede žáky k zamyšlení nad tím, jakými nástroji propagandistická sdělení cílí na nejmladší skupinu obyvatel.

Aktivita Děti v ruské propagandě

Cíle propagandy

 

 • Podpora Vladimira Putina,

 • podpora vnitrostátní i zahraniční politiky,

 • podpora ozbrojené invaze na Ukrajinu a vojenských operací,

 • potlačení nezávislých médií a jakékoliv kritiky režimu,

 • potlačení občanské společnosti a veškeré opozice.

 Narativy a ukázky propagandy

 1. Ochrana Rusů
 2. Ukrajina patří k Rusku, Ukrajincům je potřeba pomoct
 3. Fašisté na Ukrajině, odkaz na 2. světovou válku
 4. Výhružky Ukrajině, nutnost vojenské operace, neschopná Ukrajina
 5. Nebezpečná Ukrajina a Západ, která ji v konfliktu podporuje
 6. Západ je nepřítel, výhružky Západu
 7. Putin, velký vůdce
 8. Vlastenectví
 9. Pravoslavná církev
 10. Sankce nezpůsobí velké problémy
 

1. Ochrana Rusů

Rusky mluvící občané jsou na Ukrajině trvale znevýhodňováni. Ukrajina páchá zejména na východě země zvěrstva proti rusky mluvícímu obyvatelstvu, probíhá jejich genocida. Je třeba tomu zabránit vojenskou operací, jiná možnost není. Rusko chrání svoje lidi. 

 • Leningradská mládež proti nacismu (1:17) - Mladí lidé z Leningradu oblečení do mikin s hashtagem „своихнебросаем“ (stojíme za svými) připomínají oběti blokády města za druhé světové války, vyzdvihují hrdinství jeho obyvatel a vytváří analogii mezi tehdejšími a současnými událostmi. Podporují ruské válečné tažení a boj proti údajnému ukrajinskému nacismu. Tvrdí, že jejich úkolem je bránit ulice ruských měst „před zrádci a provokatéry“.  

  Výše uvedený hashtag se stal důležitou součástí ruské kampaně a objevuje se v mnoha klipech vytvořených napříč ruskou společností. Příspěvky šířilo také velké množství státních institucí. 

 • Mladí vojáci neopouštějí ruský lid (1:36) - Klip byl zveřejněný na oficiálním YouTube kanálu Národní gardy Ruské federace po zahájení invaze na Ukrajinu na začátku března 2022. Národní garda není součástí ruských ozbrojených sil, ale podléhá přímo prezidentu Vladimiru Putinovi a má na starosti obranu státních hranic a boj s terorismem.  

  Ve videu sledujeme velmi mladé vojáky (dokonce i děti) při vojenském cvičení za doprovodu písně oslavující armádu, boha a ruské hrdiny, kteří padli v bojích za pravdu a svobodu. 

  Video doprovází hashtag „своихнебросаем“ (stojíme za svými). Ten se stal důležitou součástí ruské kampaně a objevuje se v mnoha klipech vytvořených napříč ruskou společností. Příspěvky šířilo také velké množství státních institucí. 

 • Učitelky a žáci zpívají o ruském údělu (3:11) - Pedagogický sbor z vesnice Ablatujský Bor, nacházející se na jihovýchodní Sibiři v Zabajkalském kraji (nedaleko hranic s Mongolskem), se svými žáky zpívá píseň o věčně trpícím ruském národu, který obětuje své syny, aby mohl svět žít v míru.
 • Univerzita stojí za Ruskem (0:11) - Nejstarší pedagogická vzdělávací instituce na Sibiři ve městě Tomsk vydala na svém YouTube kanálu několik klipů oslavujících ruský národ. V tomto konkrétně postavy za popěvku „milujte Rusko“ vytváří ze svých těl nápis „Za Rusko“. 

  Video doprovází hashtag „своихнебросаем“ (stojíme za svými). Ten se stal důležitou součástí ruské kampaně a objevuje se v mnoha klipech vytvořených napříč ruskou společností. Příspěvky šířilo také velké množství státních institucí. 

 • Ruské sportovkyně v kampani „stojíme za svými“ (1:29) - Ruské sportovkyně během písně oslavující velikost a sílu své vlasti vytváří obraz písmene Z, které se stalo symbolem ruské invaze na Ukrajinu. Po zahájení války se toto písmeno objevilo na ruské bojové technice a následně ho Rusko začalo využívat i v rámci své propagandy. Co přesně má písmeno označovat, není zatím zřejmé, objevilo se mnoho spekulací. Ruské ministerstvo obrany na své stránce na Instagramu uvedlo, že latinské písmeno Z znamená výraz „Za vítězství“. 

  Video doprovází hashtag „своихнебросаем“ (stojíme za svými). Ten se stal důležitou součástí ruské kampaně a objevuje se v mnoha klipech vytvořených napříč ruskou společností. Příspěvky šířilo také velké množství státních institucí. 

2. Ukrajina patří k Rusku, Ukrajincům je potřeba pomoct

Za Sovětského svazu bylo Ukrajincům dobře. Lidé na Ukrajině uvěřili slibům, že jim Západ pomůže, ten je přitom opustil a dál jim lže. Přitom Ukrajincům bude lépe s Ruskem, což si mnozí už uvědomují, ale ukrajinská vláda jejich vůli ignoruje a nechce připustit, že byli Západem podvedeni.  

 

 • Pohádka pro děti (2:38) - Prokremelský televizní kanál První ruský cílí svou propagandu i na malé děti. V krátké animované pohádce ukazuje, jak ruský chlapec ve škole usiluje o přátelství a mír, zatímco jeho ukrajinský kamarád mlátí ostatní spolužáky klackem. Podle této pohádky se stejná věc odehrává i ve vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou.
 • Rusko a Ukrajina jsou jeden stát (1:10) - Ruský profesor ekonomie Jevgenij Satanovskij v diskuzním pořadu na státním Prvním kanálu komentuje, podle něj absurdní, rozpad ruského státu, který vedl ke vzniku směšných územních celků. Rusko a Ukrajina dle jeho slov žijí ve stejném státě, který se ale chybou dřívějších ruských představitelů rozpadl. Moskva podle Satanovského může jakkoliv „působit“ na obyvatele své země, tedy v jeho očích i na Ukrajince. 
 • Ukrajinský stát neexistuje (0:18) - Ruský novinář, poslanec Státní dumy za Jednotné Rusko
  a předseda ruské delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy Pjotr Tolstoj se v pořadu ruského Prvního kanálu vyjadřuje k otázce legitimity ukrajinského státu. Podle jeho slov ukrajinský stát neexistuje, ve skutečnosti je součástí Ruska. Na Ukrajině prý proběhl nelegální převrat, jehož představitelé „by měli viset na pouličních lampách“. 

3. Fašisté na Ukrajině, odkaz na 2. světovou válku

Na Ukrajině jsou fašisté, nacisté, neonacisté, ozbrojení bandité, banderovci atd. Ukrajinu je nezbytné „denacifikovat“. Sovětský svaz, otcové
a dědové proti fašistům bojovali a porazili je. Kvůli jejich odkazu je třeba zničit nacisty na Ukrajině. 

 

 • Putinův projev: vyhlášení speciální vojenské operace  (8:25) - Prezident Vladimir Putin ve svém projevu v den začátku invaze na Ukrajinu, 24. února 2022, vyhlašuje Ukrajině válku s tvrzením, že „lidové republiky Donbasu se na Rusko obrátily s prosbou o pomoc“. Putin válku nazývá speciální vojenskou operací, jejímž cílem je demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Mluví také o rozšiřování NATO na východ a přibližování vojenské infrastruktury k ruským hranicím. Zároveň varuje Západ před jakýmkoliv vměšováním, jinak se setká s důsledky, které ve svých dějinách ještě nepoznal.  

4. Výhružky Ukrajině, nutnost vojenské operace, neschopná Ukrajina

Ukrajinská armáda je slabá, neschopná čelit armádě ruské. Stateční ruští vojáci ukrajinskou armádu rozdrtí. 

 

 • Nasazení armády je jedinou možností (4:09) - Projev armádního generála a náměstka ministra obrany Nikolaje Pankova v Radě federace (horní komora ruského parlamentu) z 22. února 2022. Pankov žádá vyslovení souhlasu s nasazením armády na Ukrajině, jelikož situace dospěla do bodu, kdy nemají jinou možnost. Musí prý pomoct spřáteleným republikám na území Donbasu, které čelí nevídané agresi ze strany Ukrajiny s podporou NATO. 
 • Spálíme vám vaši ústavu (0:50) - Ředitel ruskojazyčného vysílání ruské státní televize RT Anton Krasovskij v televizním rozhovoru s Aleksandrem Baunovem (ruský odborník na mezinárodní politiku a vedoucí pracovník z Carnegie Moscow Center) vyhrožuje ruskou invazí v případě jakéhokoliv znamení, že se Ukrajina přiblíží ke vstupu do NATO. Krasovskij mluví o spálení ukrajinské ústavy na hlavní kyjevské třídě společně s jejími obyvateli.

5. Nebezpečná Ukrajina a Západ, který ji v konfliktu podporuje

Ukrajina se vyzbrojuje, NATO a EU jí dodávají zbraně. Na Ukrajině se vyrábějí biologické zbraně. Ukrajina chce vyrobit jadernou zbraň a ohrožuje Rusko.  

 

 • Agrese ze strany NATO (1:56) - Hlavní mluvčí ministerstva obrany Ruské federace generálmajor Igor Konašenkov hovoří o kritické situaci v Černém moři a agresi vůči Rusku ze strany NATO na základě údajného zpozorování amerického vojenského letadla nad Černým mořem. Tato aktivita, včetně přítomnosti amerických vojenských sil v Evropě, představuje dle vyjádření ruského ministerstva obrany destabilizující faktor v regionu. K cílům USA patří podle něj i vojenské obsazení Ukrajiny.

6. Západ je nepřítel, výhrůžky Západu

Válku na Ukrajině způsobily NATO, EU a USA. Oni ohrožují Rusko, oni odmítali jednání a poskytnutí požadovaných garancí, oni eskalovali situaci. Rusko je obklíčeno nepřáteli, je ohroženo, musí si zajistit bezpečnost. Západ vyzbrojuje Ukrajinu, v jiných zemích zvyšuje svoji vojenskou přítomnost. Západ Rusko ponižuje a chce ho napadnout. Rusko si to nenechá líbit. 

 

 • Anketa: Rusko do NATO a EU? (1:35) - Youtubeři pokládají běžným Rusům politické otázky. Ve videu z ledna 2022 se ptají, zda chtějí, aby Rusko vstoupilo do mezinárodních organizací NATO a Evropské unie. Odpovědi jsou jednoznačné: nechtějí. Argumentují kulturní odlišností i teoriemi o genocidě slovanského národa. 
 • Preventivní útok je nejlepší obranou (0:25) - Ruský profesor ekonomie a specialista na Blízký východ Jevgenij Satanovskij je pravidelným hostem pořadů svého přítele, Putinova propagandisty Vladimira Solovjova. V jeho diskuzní show Nedělní večer z ledna 2022 tvrdí, že nejlepší obrana státu je preventivní útok. 
 • Rusové jsou mučedníci a půjdou do ráje (0:25) - Projev prezidenta Putina na zasedání Valdajského klubu v Soči v říjnu 2018. Prohlásil v něm, že Moskva použije jaderné zbraně pouze v případě, že bude přesvědčena, že agresor zasáhne Rusko. Útočník podle něj musí vědět, že Rusové jako mučedníci půjdou do ráje a on zemře dříve, než se stihne kát.
 • Svět bez amerických základen (1:03) - Ekonom Jevgenij Satanovskij v pořadu Nedělní večer z ledna 2022 komentuje přítomnost amerických základen v Evropě a nutnost jejich zneškodnění, stejně tak jako v Japonsku a Jižní Koreji. Tvrdí, že Rusko nenapadá civilní cíle, ale pouze vojenské.
 • Západ je třeba zastrašit (0:43) - Někdejší poslanec ruské Státní dumy Vladimir Žirinovskij vyzývá
  k bombardování Západu během oslav nového roku 2022, protože Západ bude „opilý“. Politik říká ve svém projevu před novináři, že je třeba útočit na vybrané západní země, nikoli všechny, aby došlo
  k zastrašení nepřátel. Dodává, že by takový příkaz sám vydal, kdyby byl hlavou státu. 
 • Západ usiluje o rozpad Ruska (1:08) - Prezident Vladimir Putin komentuje v propagandistickém dokumentu „Rusko, moderní dějiny“ rozpad SSSR. Dokument byl zveřejněný v prosinci 2021 státem kontrolovanou online platformou Smotrim. Ve stejném rozhovoru také dodává, že kolaps ruských a sovětských dějin, zhroucení ideologie i ekonomiky a skutečnost, že se sovětské začalo rovnat špatnému, jsou nešťastné znaky 90. let. 
 • Putin hovoří s letuškami (2:13) - Ruský prezident Putin rozebírá na videu ze začátku března 2022 s údajnými letuškami otázku tzv. bezletové zóny. Její zřízení žádala Ukrajina po západních zemích, aby zamezila bombardování civilních cílů. Fakticky by bezletová zóna znamenala nasazení stíhaček západních států kvůli ochraně ukrajinského vzdušeného prostoru.  

  Vladimir Putin ve videu tvrdí, že její zřízení bude vnímáno jako účast v ozbrojeném konfliktu.  

  Politický geograf a publicista Michael Romancov však upozornil na skutečnost, že údajné letušky se ve videích po boku prezidenta objevují poměrně často, a to vždy v jiných rolích na různých místech (na rybářské lodi či v pravoslavném chrámu), jedná se tak s největší pravděpodobností o figurantky. 

  Celou kauzou, ruskými manipulacemi, ale i tím, jak jednoduché je vytvořit lživé video, se zabývala reportáž pořadu Newsroom ČT24

7. Putin, velký vůdce

Putin dělá maximum pro blaho Rusů. Je největší státník. Vše, co říká, je pravda. Občané Ruska stojí za Putinem, milují ho. Mladí lidé obdivují Putina, je jejich vzor. 

 

 • Píseň Strýček Vova (4:20) - Sbor dětí a mladých lidí zpívá v propagandistické písni z roku 2017 „strýčku Vovo, jsme s tebou!“, a to společně s poslankyní Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko Annou Kuvyčko. Zpívají o tom, že svět je unavený z válek a lidem na planetě došla trpělivost s „hegemonem“, tedy Amerikou. Vzápětí členové sboru v chytlavém rytmu dodávají, že pokud by je vrchní velitel, tedy Putin, přeci jen vyzval k „poslední bitvě“, šli by s ním.  
 • Putinova obdivovatelka (1:40) - Podporovatelka prezidenta Putina z vesnice Veshenskaya v Rostovské oblasti v rozhovoru z února 2019 na kanále Avrora vyjadřuje přesvědčení, že takového prezidenta nemají nikde jinde na světě. Jeho kritici podle ní nemají mozek. Zároveň tvrdí, že za současné vnitrostátní problémy v Rusku může „světové společenství“ a argumentuje americkými základnami. Kanál Avrora provozuje bloger Andrej Jaškin, podporovatel Komunistické strany Ruské federace. 
 

8. Vlastenectví

Rusové jsou součástí velkého slovanského národa. Ruští občané jsou oddaní svému státu. Rozpad Sovětského svazu byla tragédie, Rusko ztratilo svoji historickou velikost a výjimečnost. Je třeba ji obnovit. 

 

 • Lekce pro děti o historii a světovém míru (8:11) - Známá dvanáctiletá ruská zpěvačka Sofia Khomenko si povídá v televizním pořadu vyrobeném ministerstvem školství na začátku března 2022 se svými hosty o aktuální situaci a historii konfliktu na Ukrajině. Jeden z hostů, televizní moderátor Denis Polunčukov, v půlhodinovém pořadu dětem mimo jiné vysvětluje, že Rusko vždy usilovalo a bude usilovat o mír, a že nemají věřit zprávám o útocích ruských jednotek na civilní ukrajinské cíle. 
 • Nedávná ruská historie (4:47) - Vladimir Putin v dokumentu z roku 2021 nazvaný Nedávná ruská historie označuje Rusko za vedoucí vojenský stát na světě, především kvůli tomu, že má takzvané hypersonické střely. Podle něj je potřeba mít silné Rusko, a to se mu prý daří. Ruský stát přirovnává k lodi, která míří k lepší budoucnosti. A dodává, že to se týká i anexe Krymu: „Po náročné a vyčerpávající plavbě se Krym a Sevastopol vracejí do mateřského přístavu.“ 
 • Rozpad SSSR byla historická tragédie (0:40) - Prezident Putin o rozpadu SSSR říká, že šlo o tragédii, která zničila tisícileté snahy budování ruské říše. „Byl to rozpad historického Ruska pod názvem Sovětský svaz,“ zdůraznil. V dokumentu také dodává, že to byla tak velká ekonomická rána pro stát, že sám musel dělat taxikáře. 

9. Pravoslavná církev

Současný Kreml dbá na hodnoty pravoslavné církve. Věřící žijící v Rusku i mimo něj si toho mají vážit a Vladimira Putina podpořit. Stejně jak to dělá patriarcha moskevský a veškeré Rusi Kirill. 

 

 • Petrohradský sbor zpívá v pravoslavném chrámu o atomovém útoku (2:45) - 23. února 2019, na Den obránce vlasti, petrohradský sbor zazpíval skladbu Andreje Kozlovského o ruském atomovém útoku na Washington. Ta byla napsána v roce 1980 jako satira na závody ve zbrojení mezi SSSR a USA. Popisuje bombardování Washingtonu, které jsou sovětští vojáci připraveni provést za tři rubly. Po zveřejnění videa se na sociálních sítích zvedla vlna kritiky, dirigent sboru v reakci pro BBC uvedl, že nešlo o politiku a kritiku odmítl.

10. Sankce nezpůsobí velké problémy 

Se sankcemi se Rusko vypořádá, není závislé na Západu. Některé sankce jsou směšné. Na chvilku je potřeba utáhnout opasky a začít vyrábět to, co doposud dodával Západ. Naopak na Rusku je závislý Západ, hlavně na ruském plynu a ropě.  

 

 • Západní produkty nepotřebujeme (1:43) - Co si myslí Rusové o možné válce na Ukrajině a o sankcích? Na to odpovídají v anketě ruského média Znak z ledna 2022. Většina respondentů se v průzkumu vyjadřuje proti možné válce, ale zároveň říkají, že věří, že by Rusko zvládlo sankce, kterým by v takovém případě čelilo. Respondenti jsou například přesvědčeni, že země dokáže vyrábět elektroniku, domácí spotřebiče i kola stejné kvality jako v USA. 

Ukázky mediálních sdělení pocházejí z různých zdrojů – ruských státních médií a sociálních sítí.

Zvláštní poděkování patří novináři Nikolu Repinovi, z jehož YouTube kanálu pochází část videí. 

 

Pokračovat k lekci Zatracená práce

 

Pokračovat k tématu Válka na Ukrajině