Ekoduely: Globální oteplování (skryto)

 • Ekoduely: Globální oteplování
 • Jana Počtová
 • Česká republika
 • 2012
 • 22 min.
 • 14—21 let
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. znát zdroje elektrické energie a jejich výhody a nevýhody
 2. uvědomit si svou závislost na elektrické energii a cítit osobní zodpovědnost za její spotřebu
 3. porovnat finanční náklady u jednotlivých energetických zdrojů

Globální oteplování je předmětem sporu klimatologů, geologů, ekologů, ekonomů aj. Na jeho definici se odborníci shodnou. Rozcházejí se však v názoru, čím je tento fenomén způsoben a jakou měrou se na něm podílí člověk. Je globální oteplování škodlivé, či „přirozené“? Jaký bude mít dopad na lidstvo? Stojí za vzestupem průměrné teploty na Zemi jen „pravidelné“ klimatické a geologické změny, nebo je třeba vycházet z toho, že v posledních letech roste průměrná teplota poměrně rychle? Je skleníkový efekt důsledkem nezodpovědného chování člověka, který ničí přírodu a odsuzuje budoucí generace k živoření, nebo bychom ho měli naopak posilovat, a zabránit tak příchodu další doby ledové? Snímek třídí mýty a fakta a nechává zaznít argumenty odborníků z obou názorových pólů. Nakolik zvažování toho, zda za globálním oteplováním stojí lidské zásahy, rozděluje veřejnost, ilustruje anketa mezi studenty gymnázií. Jejich názory se liší, odhalují skeptiky i vizionáře. Na čí stranu se přikloníte vy?

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Je vědecky dokázáno, že...

Aktivita / 45 min. (dle časových možností lze 2× 45 min.)

Žáci:

 • si uvědomují, proč o globálním oteplování nelze podat jednoznačné závěry
 • konfrontují své běžné představy o „neomylnosti“ vědy s realitou

Změny kolem nás

Aktivita / 25 min.

Žáci:

 • dovedou popsat klimatické změny a jejich možné příčiny a důsledky
 • si uvědomují, že klimatické změny se týkají celého světa

Proč se mění klima?

Aktivita / 45 min.

Žáci:

 • si uvědomují existenci přírodních i antropogenních příčin měnícího se klimatu
 • si uvědomují, že environmentálně šetrné chování nemusí znamenat osobní omezování

Moje ekologická stopa

Projekt / 3× 45 min.

Žáci:

 • umějí vypočítat a znají ekologickou stopu své domácnosti
 • znají alternativy různých činností šetrnější vůči životnímu prostředí

Otázky a odpovědi

Informační texty

 • globální změna klimatu, její příčiny a důsledky
 • vliv člověka na globální oteplování
 • podíl rozvinutých a rozvojových zemí na změně klimatu
 • Kjótský protokol

AKTUALIZOVÁNO: Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat po projekci s emocemi
 • základní metody reflexe
 • od reflexe k diskuzi

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Rozhovor s J. Hollanem (Centrum výzkumu globální změny AV ČR)

Fyzik Jan Hollan hovoří o změnách klimatu.

Článek Ledovce mohou na změny klimatu…

Jak reagují ledovce na změny klimatu?

Rozhovor s V. Cílkem

Geolog a klimatolog Václav Cílek mluvil v rozhovoru pro Rádio Impuls o změnách klimatu a dopadech na náš život.

Partneři lekce

Tato lekce vznikla v rámci projektu: Praktická podpora Environmentální výchovy s využitím audiovizuálních prostředků

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0049