Extremismus na internetu

 • Extremismus na internetu
 • CZ.NIC
 • Česká republika
 • 2014
 • 2 min.
Audiovizuální lekce

Cíle lekce

 1. uvědomit si nebezpečnost šíření nenávistných názorů na internetu
 2. nebýt lhostejný k nenávistným a extremistickým názorům na internetu
 3. vědět, jak postupovat, když na internetu narazím na závadný obsah

Nenávistné, rasistické a jinak agresivní projevy na internetu jsou potenciálně velmi nebezpečné. Ačkoli je jejich zveřejnění ze své podstaty trestné, reálná regulace a postihy jsou ve volném prostoru internetových diskuzí a sociálních sítí často velmi těžko aplikovatelné. Prevence šíření těchto jevů je proto na nás a našem odpovědném nahlašování závadného obsahu na internetu.

Výukové materiály

materiály označené zámkem vyžadují přihlášení

Jak učit kontroverzní témata

Informační texty

 • co jsou kontroverzní témata
 • základní pravidla pro diskusi ve třídě
 • typy rolí, které může učitel při diskusi zaujmout

Moderní technologie

Informační texty

 • jak začít s novými médii (a udržet krok se žáky)
 • přehled aktuálních sociálních sítí, aplikací a online nástrojů
 • praktické rady a ukázky

Pravidla užívání nových technologií

Informační texty

 • praktické rady a doporučení pro učitele i žáky
 • kyberšikana a jak se jí bránit
 • kyberšikana ve školním prostředí a její prevence

Jak na reflexi emocí po filmové projekci

Informační texty

 • proč je důležité pracovat s emocemi, které film v žácích vyvolal
 • základní metody reflexe: Jedno slovo, I.N.S.E.R.T., Pětilístek

Jak pracovat s audiovizuálními materiály

 • instruktážní film
 • rady a doporučení
 • manuál
 • obecné aktivity

Doprovodné a doporučené materiály

Extremismus na internetu pracovní list

Metodický materiál CZ.NIC

Projevy extremismu na internetu

Článek na stránkách Ministerstva vnitra České republiky

Online Hotline

Horká linka, kde můžete nahlásit nezákonný obsah

Online Helpline

Poradenské centrum provozované Národním centrem bezpečnějšího internetu

NCBI - Národní centrum bezpečnějšího internetu

Webové stránky neziskového nevládního sdružení NCBI

Jak na internet

Osvětový projekt sdružení CZ.NIC

Partneři lekce

Válka na Ukrajině

Materiály JSNS k ruské vojenské invazi

V souvislosti s aktuálními událostmi na Ukrajině jsme z portálu JSNS.CZ vybrali dokumentární filmy, lekce, materiály a aktivity do hodin a také řadu doporučení pro vyučující k tomu, jak s žáky mluvit o válečném konfliktu, uprchlících, mediální manipulaci a propagandě. Na stránce Válka na Ukrajině najdete speciálně připravený výběr lekcí k současné situaci spolu s aktivitami do hodin nebo publikaci Podoby ruské propagandy. Nabídku materiálů budeme průběžně rozšiřovat.