Hrou proti kyberšikaně – přihlaste se na semináře

6.10.2021 / Mediální vzdělávání

Spustili jsme přihlašování na semináře a webináře k rizikům online komunikace. Vyučujícím a metodikům prevence umožní uchopit problematiku pohybu v kyberprostoru jasnou, interaktivní a pro žáky atraktivní formou.

Účastníci se během setkání seznámí zejména s výukovou videohrou DigiStories: Nela – unikátní hrou, která umožňuje pochopit podobu a následky kyberšikany prostřednictvím vlastního prožitku.

V bloku o videohře DigiStories: Nela představíme i tipy, jak s hrou a návaznými doporučenými aktivitami pracovat ve výuce. Součástí seminářů i webinářů bude diskuze s odborníkem.

Celodenní semináře Rizika kyberprostoru pořádáme v:

  • úterý 9. listopadu v Praze, 9:00–15:30
  • čtvrtek 18. listopadu v Brně, 9:00–15:30
  • pátek 19. listopadu v Ostravě, 9:00–15:30

Odpolední webináře Hrou proti kyberšikaně – Digistories: Nela organizujeme online v:  

  • úterý 2. listopadu, 15:00–17:30  
  • úterý 30. listopadu, 15:00–17:30

Kapacita všech setkání je 25 účastníků. Účast doporučujeme zejména třídním učitelům, metodikům prevence, školním psychologůmvyučujícím na 2. stupni ZŠ/odpovídajících ročníků gymnázií. Hra DigiStories: Nela je určená do výuky zejm. pro žáky od 11 do 15 let.

Přihlásit se můžete zdarma do naplnění kapacity.