Připravili jsme pro vás novou lekci otvírající citlivé téma

16.11.2021 / JSNS

Snímek Jak z toho ven zachycuje rozvod rodičů pohledem patnáctileté dívky Emmy. Ta musí čelit mnoha změnám ve svém životě, které přinesla střídavá péče, a táta ani máma pro ni teď jako opora nefungují. Z dívky je ale cítit naděje, ví, že tohle náročné období zvládne.

Lekce je určena pro žáky 13+. Díky filmu a aktivitám mohou ve třídě otevřít citlivé téma rozvodu, přemýšlejí také o důležitosti pevných vazeb, i o tom, jak je mohou životní těžkosti posílit. V informačních textech, které vypracoval dětský psycholog Václav Mertin a sociolog Petr Fučík se mimo jiné dozvíte, jak s dětmi ve třídě o rozvodu bezpečně mluvit, jaké jsou varovné signály, že dítě rozvod nezvládá či kolik procent manželství se v ČR rozvádí.

„Celkově hodina probíhala spíše v duchu sdílení ve dvojicích nebo skupinkách, žáci, jichž se rozvod rodičů bezprostředně dotýkal, se nijak před třídou neprojevovali, avšak podle textů, které mi následně věnovali, bylo patrné, že téma hluboce prožívali." Zuzana Paseková, Karlínská obchodní akademie, 3. ročník

„Dle mého názoru je hlavní smysl aktivity v poznání nebo uvědomění si, že s emocemi se můžeme určitým způsobem učit zacházet, tudíž se s nimi nemusíme nechat ovládat. To se domnívám, že se pomocí tohoto filmu může dařit." Bohuslav Sedláček, ZŠ Vsetín, Rokytnice, 7. ročník

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.