Mladí lidé mění svět kolem nás, nominujte je na Cenu Gratias Tibi 2022!

12.1.2022 / Cena Gratias Tibi

Často slýcháte, že mladí lidé nic nedělají? Více než 950 projektů dosud nominovaných na Cenu Gratias Tibi ukazují pravý opak! Již od roku 2014 oceňujeme mladé a aktivní lidi, kteří se snaží měnit svět okolo nás k lepšímu. Jednotlivci či skupiny mohou získat ocenění ve třech věkových kategoriích – základní školy, střední školy a mladí lidé do 30 let. Oceněním dáváme mladým lidem najevo, že si jejich činů vážíme. Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím Děkuji Tobě. Nominovat můžete sami sebe nebo projekty, které Vás zaujaly na www.gratiastibi.cz do konce března.  

Kromě základních věkových kategorií vybírá porota složená ze zástupců partnerských organizací také nejlepší projekt v oblasti ochrany životního prostředí. Ze všech vybraných finalistů následně také hlasuje široká veřejnost o vítězi Ceny České televize, hlavního mediálního partnera projektu. V minulém roce i přes komplikace spojené s pandemií koronaviru vybírala porota laureáty z téměř 70 nominovaných projektů. Ocenění převezmou vítězové na slavnostním večeru z rukou významných osobností kulturního a společenského života.  

Inspirujte se loňskými vítězi  

V kategorii základní školy vyhrál projekt Štěpána Mašíka I děti chtějí pomáhat. V době pandemie vytvořil pro ZOO Liberec únikovou hru Hon za pytlákem. Hra má charitativní rozměr a pomáhá tak zvířatům i samotné zoo. Štěpán chce aktivity projektu dále rozšiřovat a ukazuje tak, že na věku nezáleží, protože originální nápad a schopnost ho proměnit ve skutečnost může mít i žák základní školy. Zástupci organizace Prostředoškoláky si v září převzali ocenění v kategorii střední školy. „Mladí lidé se mohou realizovat a rozvíjet v široké škále oblastí v rámci mimoškolních, vzdělávacích aktivit nebo konferencí. Víme, že je v Česku spoustu talentovaných středoškoláků. Chceme je poznat a chceme jim dát šanci inspirovat ostatní,“ popisují organizátoři projektu. V nejstarší věkové kategorii do 30 let převzali ocenění zástupci projektu Medici PRO Očkování, jejichž cílem je zvýšit povědomí o významu očkování, přispět k osvětě laické veřejnosti v této problematice a podporovat kritické myšlení nejen v oblasti medicíny. „Snažíme se reflektovat současnou situaci a věříme, že právě medici jsou vhodným prostředníkem mezi laickou a odbornou veřejností,“ popisují organizátoři. Tento projekt se stal mezifakultní iniciativou na půdě Univerzity Karlovy, jelikož propojuje studenty lékařské fakulty a katedry marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd, kteří mají velký podíl na kampani a popularizaci projektu.  

Již po druhé udělila organizace Člověk v tísni cenu za nejlepší projekt v oblasti ochrany životního prostředí. Ocenění získali mladí lidé, kteří jsou sdruženi pod spolkem MNOHO SVĚTŮ v Jilemnici za obnovu mokřadu v Krkonoších, kde se snaží řešit zadržování vody v krajině. Projekt vychází primárně z potřeb komunity, ale zároveň ve všech jeho aktivitách odkazuje na problémy globálního světa, zhodnotila odborná porota.  

Na základě hlasování veřejnosti získal Cenu České televize Jiří Žák, který stojí za projektem Šití roušek pro všechny. Jiří v době, kdy byl všeobecný nedostatek ochranných prostředků, začal sám doma na stroji šít roušky a rozdávat je. „Chtěl je rozdávat spolužákům ve škole, ale narazil na posměch. Bylo mi ho líto, proto jsem si postěžovala na sociálních sítích. Chtěla jsem mu ukázat, že to, co dělá je skvělé, že je to obdivuhodné a jsem na něj pyšná. Strhla se obrovská vlna podpory," říká Jirkova maminka. Společnými silami se jim podařilo rozeslat stovky roušek do ČR i do zahraničí. 

Znáte i Vy někoho, kdo se aktivně snaží zlepšit své okolí? Poděkujte jim za jejich úsilí a nominujte je na Cenu Gratias Tibi na www.gratiastibi.cz. Vítězové jednotlivých kategorií se mohou podívat do Štrasburku, Norska, získat finanční odměnu nebo workshop dle svého výběru.  

Nominujte!

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.