Den Země: klimatická změna srozumitelně s novými dokumentárními snímky a materiály

13.4.2022 / Kdo jiný?

Měsíc duben je každoročně zasvěcen Dni Země. U jeho příležitosti dne 22. dubna zveřejňujeme nové dokumentární filmy a materiály do výuky, které pomohou vyučujícím přiblížit žákům nelehké téma klimatické změny. Zapojte se se svou třídou ve dnech 22. až 29. dubna do kampaně "Spotřebujte do:" a posuňte složité pojmy spojené s životním prostředím do osobní roviny a k zajímavým projektům. 

Klimatická změna, za kterou je z velké míry zodpovědný i člověk, je téma, které se v budoucnosti dotkne především mladších generací. Tedy i dnešních žáků a studentů. Tématem environmentální kampaně, kterou tradičně spouštíme u příležitosti Dne Země, je datum spotřeby naší planety.  

Má Země expirační lhůtu? A především – jak můžeme v běžném životě ovlivnit dopady klimatické změny na krajinu kolem nás? Jak žít udržitelným životním stylem? Tyto otázky mohou vyučující zodpovědět spolu se svými žáky pomocí nových dokumentárních filmů a projektových aktivit určených především pro starší ročníky základních škol a středoškoláky

Inspirujte žáky k vlastním projektům

Do letošní environmentální kampaně "Spotřebujte do:" jsme začlenili dokumentární snímky, které mají žáky a studenty motivovat k vlastním krokům či projektům. Jejich výsledkem může být zodpovědné spotřebitelské chování, zlepšení zázemí vlastní školy nebo i přechod k minimalismu až principu Zero Waste (neboli životu bez odpadu). Tak je tomu například u snímku Nadšeni udržitelností. Pochopit a uvědomit si přímé dopady klimatické změny i v našem blízkém okolí pak pomůže dokumentární film Holoseč!. Oba nové filmy, stejně jako starší ale stále aktuální Udržitelný Palacký nebo Kofi a Lartey, které jsou také součástí letošní kampaně, doprovází na portálu JSNS.CZ řada materiálů do hodiny a projektových aktivit, které vyučujícím usnadní práci v hodině.  

Filmy společně s materiály do výuky vysvětlí žákům a studentům srozumitelně témata jako zodpovědné spotřebitelské chování, aktivní občanství nebo klimatická změna. Do kampaně se se svou třídou můžete zapojit v týdnu od 22. dubna, a to promítnutím některého z dokumentárních snímků a vyzkoušením některé z navrhovaných (ale i vlastních) aktivit, které ve výsledku povedou právě ke snížení dopadů zmíněné klimatické změny.  

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.