Přejeme mladým lidem mnoho sil a trpělivosti, říkají laureáti Ceny Gratias Tibi

18.4.2022

Medici PRO Očkování mají za cíl zvýšit povědomí o významu očkování, přispět k osvětě laické veřejnosti v této problematice a podporovat kritické myšlení nejen v oblasti medicíny. Právě tento projekt se stal laureátem Ceny Gratias Tibi 2021, a to v kategorii do 30 let. Porota ocenila, že se Medici PRO Očkování věnují tomuto důležitému tématu dlouhodobě na odborné úrovni a dokázali tak rychle reagovat i na  situaci s očkováním proti koronaviru.

„Snažíme se reflektovat současnou situaci a věříme, že právě medici jsou vhodným prostředníkem mezi laickou a odbornou veřejností,“ popisují organizátoři. Tento projekt se stal mezifakultní iniciativou na půdě Univerzity Karlovy, jelikož propojuje studenty lékařské fakulty a katedry marketingové komunikace a public relations Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd, kteří mají velký podíl na kampani a popularizaci projektu. Právě FSV UK nominovala v minulém roce tento projekt na Cenu Gratias Tibi

Ocenění si zástupci projektu převzali na slavnostním večeru z rukou bývalého politického vězně Pavla Horáka, a to v Letenských sadech, kam dorazilo také mnoho inspirativních mladých lidí. „Jistou roli samozřejmě měla nervozita a napětí spojené se samotnou soutěží, na druhou stranu nás moc těšilo, kolik mladých lidí se zapojuje do dobrovolnických aktivit a v jakém širokém spektru projektů jsme měli možnost představit ten náš. Dovolím si tvrdit, že po vyhlášení výsledků v rámci celého našeho týmů panovala z ocenění velká radost. Zároveň bylo předávání v kontextu protiepidemiologických opatření jednou z první větší akcí po dlouhé době. O to více jsme si večer užili, říká Karolína Hájková, zástupkyně projektu. 

Projekt byl oceněn v kategorii mladí lidé do 30 let a získal tak i cestu do Norska. „Kromě radosti a ujištění se, že projekt má smysl nám ocenění též přineslo zajímavé kontakty jak z médií, neziskového sektoru, tak i z vědeckého prostředí a dalších oblastí. Získali jsme též od Člověka v tísni školení v oblasti marketingu a zpětnou vazbu k naší práci. Velmi si též ceníme cesty do Norska, kterou v rámci výhry organizovalo Velvyslanectví norského království. Za několik dní v Oslu jsme se setkali s mnoha zajímavými osobnostmi a mimo jiné navštívili Institut veřejného zdraví," dodává Hájková. 

Medici PRO Očkování se stále snaží zvyšovat všeobecnou zdravotnickou gramotnost, a proto nadále pokračují v hlavní náplni, kterou je komunikace s laickou veřejností skrze sociální sítě, email i osobní setkání. „Na začátku roku jsme například spolu s Českou společností pro gerontologii vydali brožuru určenou seniorům, kteří jsou ohroženi i jinými nemocemi, než je cvoid-19.  Zároveň nadále přednášíme firmám, školám, neziskovým organizacím i odborníkům, vystupujeme v médiích nebo se účastníme dnů zdraví nebo odborných konferencí," a plány do budoucna tím nekončí. 

Právě teď máte možnost i vy nominovat sami sebe nebo projekt, který vás zaujal, jednotlivce či skupiny na Cenu Gratias Tibi. Tou organizace Člověk v tísni od roku 2014 oceňuje mladé aktivní lidi, kteří se snaži zlepšit svět kolem nás. A co těmto lidem vzkazují Medici? „Za sebe bych jim vzkázala, že altruismus a dobročinnost se nemusí vždy setkat s pochopením a oceněním, a proto bych jim především popřála mnoho sil a trpělivosti. Věřím, že pokud se jedná o opravdu pozitivní snahu, tak se překonání jistých překážek a nejistot do budoucna vyplatí," říká na závěr Karolína Hájková. 

Nominovat na Cenu Gratias Tibi

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.