Vzniká Platforma pro mediální vzdělávání

13.6.2017 / Mediální vzdělávání

Člověk v tísni v současné době iniciuje vznik Platformy, která by měla podpořit mediální vzdělávání na všech úrovních formálního a neformálního vzdělávání, propojovat existující aktivity na tomto poli, výměnu zkušeností a pomoci prosazovat důležitost mediální gramotnosti mezi odbornou i laickou veřejností. K tomu mají sloužit pracovní setkávání, účast na odborných fórech, mezinárodní spolupráce a společné projekty členů platformy.

Těmi jsou zástupci projektů a organizací spolupracujících na Týdnech mediálního vzdělávání, např. Demagog.cz, Manipulátoři.cz, Prague Security Studies Institute či Think-tank Evropské hodnoty. Mediální odborníci z akademického prostředí Alice Němcová Tejkalová a Radim Wolák z FSV UK, zástupci Vyšší odborné školy publicistiky v Praze a Vyšší odborné školy Jana Ámose Komenského v Ostravě a další vyučující s praktickou zkušeností a nezávislí novináři. A dále pak zástupci vzdělávacích platforem, které se mediálnímu vzdělávání dlouhodoběji věnují jako Občankáři.cz nebo Česká středoškolská unie, z. s.