Známe finalisty Ceny Gratias Tibi 2022!

24.5.2022 / Cena Gratias Tibi

Známe finalisty Ceny Gratias Tibi 2022! 16. května 2022 porota složená ze zástupců partnerských organiazací Ceny Gratias Tibi vybrala z celkem 79 letošních nominovaných projektů tři finalisty v každé kategorii - základní školy, střední školy a mladí lidé do 30 let. A popravdě neměla to vůbec jednoduché. Diskuze nad výběrem finalistů v každé kategorii byla opravdu dlouhá a náročná, protože všechny nominované projekty si zaslouží naše poděkování za své úsilí. 

Jaké projekty se probojovaly do finále? 

Kategorie základní školy

5 let poté - Chlapci z Těrlicka

Chlapci z dětského domova v Těrlicku už od roku 2011 pravidelně navštěvují spolek ADAM. Pomáhají tak dětem s autismem a zároveň při nejrůznějších volnočasových aktivitách rozvíjejí vlastní sociální komunikaci a empatii vůči vrstevníkům s postižením. Ojedinělost této aktivity spočívá v tom, že tam kde nepřichází očekáváná podpora, vždy nastoupí chlapci z Dětského domova se školou z Těrlicka. Za svoje aktivity získali už v roce 2017 cenu Gratias Tibi v kategorii Základní školy. Porota na tomto projektu nejvíce oceňuje, že se chlapci od ocenění v roce 2017 mnoho naučili a zůstala jim jejich vnitřní motivace. I proto jej vybrala znovu do finálové trojice. Vyzdvihuje jeho velmi důležitý sociální aspekt, kde jsou smazány hranice, kdo pomoc dává a kdo jí přijímá. Obě strany totiž vychází ze znevýhodněných pozic. Chlapci z DDŠ Těrlicko, kterým je často ústavní péče nařízena, si uvědomují důležitost své práce. Vidí, že jsou pro někoho potřební, a i oni sami můžou něco dokázat a pomoci ostatním.

Náramky pro Ukrajinu

Žákyním Kláře a Emmě z 2. třídy ZŠ v Roztokách nebyl lhostejný válečný konflikt na Ukrajině. Proto sami od sebe bez vědomí dospělých začaly vyrábět a následně na ulici prodávat náramky s jasným plánem: výtěžek z nich putoval na sbírku SOS Ukrajina, která pomáhá lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. Porotu doslova okouzlila odvaha, vnitřní motivace a vlastní iniciativa žákyň. I přes svůj nízký věk se zajímají o aktuální dění ve světě, což není zcela obvyklé. Dívky dokázaly rychle reagovat a ihned se zapojit do pomoci lidem v tíživé situaci. Neodradili je ani některé odmítavé reakce okolí a ve své snaze pomáhat pokračovaly dál. Jejich nápad tak motivoval dokonce i jejich vrstevníky, kteří se k nim připojily. Tento projekt dokazuje, že i malé děti mohou dělat velké věci.

Výuka programování online

Dvanáctiletá Pavla Janoušková pořádá už druhým rokem bezplatné kurzy programování, ve kterých učí nejen děti, ale i dospělé. Už od školky totiž ráda programuje a trápilo jí, že velké množství dětí, zejména dívky se k němu během školní výuky vůbec nedostanou. Celkem se Pavliných kurzů zúčastnilo během uplynulého roku přes sto dvacet lidí. Řada dětí si tak našla cestu k programování a v této činnosti pokračují i po skončení kurzů. Porota projekt vybrala, protože vzešel z vlastní iniciativy žákyně a měl výrazný dopad na zúčastněné učitelé i žáky. Výuka programování on-line je poctou neformálnímu vzdělání a vyzdvihujeme i obrácený model: žákyně, která vzdělává své okolí. Pavla investovala do projektu mnoho vlastního volného času, žáci se k ní vracejí a chtějí se zdokonalovat dále. Porota oceňuje i to, že přes všechny počáteční překážky chce pokračovat a má plno nových nápadů.

Kategorie střední školy

Jatečka pomáhá

Aktivní studenti Gymnázia Jateční v Ústí nad labem se snaží reagovat na aktuální potřeby lidí, kteří se ocitají v nelehkých životních situacích. V průběhu posledního roku vymysleli a zrealizovali projekty, které pomohli seniorům, dětem s postižením i ukrajinským uprchlíkům. Organizují dobročinné sbírky, zapojují se do celorepublikových kampaní nebo navštěvují dlouhodobě nemocné pacienty. Porota ocenila rozmanitou a různorodou aktivitu studentů, kteří kontinuálně pomáhají svému okolí. Zároveň se zaměřuji na aktuální potřeby nejen v místě, kde žijí, ale i v souvislosti s děním ve světě.  Ocenila jejich solidaritu a reálný dopad projektu, tedy to, že se studenti rozhodli podniknout naprosto konkrétní akce.

Po stopách rodiny Pickových aneb první Stolpersteiny v Nymburce

Studenti Gymnázia Bohumila Hrabala se rozhodli pátrat po osudech židovské rodiny Pickových, kteří ve městě Nymburk provozovali textilní továrnu. Po dobu dvou let mapovali osudy členů této rodiny, která během druhé světové války byla deportována do koncentračních táborů. Jejich pátrání bylo úspěšné a podařilo se jim napojit na přeživší. Ve spolupráci s městem, tak pomohli vzdát holt této rodině. Za přítomnosti potomků a dalších vzácných hostů společně odhalili první Stolpersteiny v Nymburce. Porota vyzdvihla především dlouhodobost projektu a promyšlený postup při pátrání. Studenti se mnohé naučili – bádat, pracovat s archivními materiály nebo seznámit se s metodou orální historie. Podařilo se jim tak sestavit silný příběh, který odhaluje obyvatelům Nymburka kus jejich historie a zároveň nenechává zapomenout osudy lidí, kteří zažili holocaust.

Sestry v akci za záchranu života

Patnáctiletá Eliška a třináctiletá Anička rok točí videa na Youtube o ekologii. Svůj kanál pojmenovaly Sestry v akci za záchranu života. Samy vysvětlují, jak šetřit vodou, třídit odpadky nebo chránit přírodu Porota oceňuje, že projekt vznikl z iniciativy samotných autorek a že téma ekologického poselství je velice aktuální, udržitelný a že se mu věnují kontinuálně. Porota dále oceňuje, že autorky projektu publikují svá videa na platformách, díky kterým mohou dlouhodobě oslovovat nejen své vrstevníky, ale i širokou veřejnost. Porotě se líbí, že autorky zvou do svých videí zajímavé a odborné hosty a že na svém projektu pracují pravidelně. Svou činností tak mohou inspirovat své vrstevníky.

Kategorie mladí lidé do 30 let 

Indiánky

Anna Sedláková a Karolína Krejčová se v roce 2019 rozhodly založit první neziskovou organizaci, jejímž primárním cílem je osvěta (ne)plodnosti v České republice a pomáhat tak ženám s různými diagnózy v této oblasti. Osobními příběhy s neplodností v médiích de-tabuizují téma a upozorňují na ženská onemocnění, o kterých se nemluví. Zároveň ukazují možné cesty za plodností a nabízí psychologickou pomoc - snaží se o předcházení ženských traumat z (ne)plodnosti. Porota ocenila, že projekt otevírá téma, které je stále pro mnoho lidí tabu. Navíc se mu věnuje citlivou formou a veřejnost o něm vzdělává. Projektu se podařilo proniknout do širokého povědomí skrze různé kanály včetně dobře vedené mediální prezentace. Na projektu je vidět, že má vizi a konkrétní cíle, které postupně naplňuje.

Kaleido

Projekt, který vznikl během covidové pandemie z iniciativy bratrů Marka a Filipa Hášových. Kaleido přináší svět k těm, kteří už sami do světa nemohou. Jde o unikátní nástroj pro aktivizaci a kognitivní trénink seniorů. Kaleido přináší zážitky tvořené přesně na míru potřebám a přáním seniorů ve spolupráci s aktivizačními týmy. Procházky lesem, relaxace na pláži nebo česká i evropská města s českým průvodcem. Tento projekt už pomohl ve více než 135 pečovatelských zařízeních v 5 zemích. Porota ocenila velké nadšení a vlastní iniciaci a aktivitu zakladatelů projektu. Projekt se věnuje významnému tématu velmi inovativní formou, která má potenciál opravdu velmi významně obohatit život seniorů.

Nekrm kachnu! do škol a knihoven

Spolek Fakescape už od roku 2018 zvyšuje mediální gramotnost v České republice i v zahraniční. Uvědomují si, že je v dnešní době velice důležité učit společnost čelit hrozbám, jako jsou dezinformace či informační války. Své aktivity však chtěli dělat atraktivně, aby měli, co největší efekt pro cílovou skupinu. Proto vznikl nápad vytvořit karetní hru Nekrm kachnu, která má za cíl zábavnou formou zvýšit mediální gramotnost napříč věkovými kategoriemi. Díky dárcům pak věnovali přes kusů 400 her do škol, knihoven a dalších institucí. Porota ocenila že se jedná o velmi aktuální a důležité téma. Mediální gramotnost je dovednost, kterou je v současné době nejen u mladých lidí třeba rozvíjet. Hra je inovativním nástrojem, který vtipnou formou oživuje výuku přímo ve školách a knihovnách, takže má potenciál širokého záběru. Projekt kromě hry samotné nabízí i další materiály a metodické listy. Jedná se o jednu z řady aktivit dlouhodobě působícího projektu.

Všem finalistům gratulujeme!