Člověk v tísni udělí letos zvláštní uznání Ceny Gratias Tibi za lidskoprávní aktivity

16.8.2022 / Cena Gratias Tibi

Člověk v tísni se dlouhodobě věnuje podpoře lidskoprávních aktivit skrze Centrum pro lidská práva a demokracii. Právě proto jsme se v letošním roce rozhodli udělit v rámci Ceny Gratias Tibi také zvláštní uznání mladému člověku nebo skupině mladých lidí do 30 let, kteří se ve své zemi zasazují o dodržování lidských práv. Ocenění bude uděleno do zahraničí, do jedné vybrané země, kde Člověk v tísni působí. 

Naše Centrum se dlouhodobě věnuje zejména podpoře lidí a skupin, kteří se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním, šikanou, či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám, zpravidla nezávislých na státní moci. Ve spolupráci s Centrem LP, tak vybereme a oceníme jednotlivce či skupinu lidí, kteří se významně zasluhují o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů v jejich zemi.

Ocenění převezme vybraný člověk či skupina lidí na slavnostním večeru v září, a to z rukou významné osobnosti společenského života. 

Zvláštní uznání společnosti Člověk v tísni

Člověk v tísni již v minulosti udělil zvláštní uznání, a to v roce 2019 Najminovi Kamilsoyovi za jeho úsilí o demokratické a sociální změny v Ázerbájdžánu.

Najmin Kamilsoy byl v minulosti aktivní v rámci hnutí NIDA, což je hnutí občanské společnosti založené v roce 2011 několika mladými lidmi ve snaze dosáhnout v Ázerbájdžánu demokratických a sociálních změn. V současné době je členy hnutí přes 350 mladých lidí stejně jako známých politiků a aktivistů. Kamilsoy byl aktivně zapojen do mezinárodních advokačních kampaní, především v rámci Rady Evropy a OSN, které se snažily upozornit na krizi lidských práv a případy polických vězňů v jeho vlasti.

Cena Gratias Tibi již od roku 2014 oceňuje mladé lidi, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu a dáváme tak tímto oceněním najevo najevo, že si jejich činů vážíme. Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím Děkuji Tobě.

Doposud bylo na Cenu nominováno přes 950 projektů ze všech krajů České republiky. Mladí lidé organizovali charitativní sbírky, pomáhali seniorům, oživovali veřejný prostor nebo upozorňovali osvětovou kampaní na závažné onemocnění. Načerpejte inspiraci z nominovaných a vítězných projektů. Navštivte fotogalerii ze slavnostního předávání cen, které již tradičně moderuje Ester Janečková a kterého se každoročně účastní významné osobnosti veřejného života. Nebo se podívejte na pořad, který o slavnostním předávání natočila Česká televize.   

Podívejte se, jak probíhalo předávání Ceny Gratias Tibi v minulém roce.

Cena za lidskoprávní aktivity se uděluje za podpory Norských fondů; reg. č. projektu LP-HRMGSA-046.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.