Známe vítěze Ceny Gratias Tibi 2022

22.9.2022 / Cena Gratias Tibi

Již od roku 2014 udělujeme Cenu Gratias Tibi mladým a aktivním lidem, kteří se i ve svém věku zasazují o změnu ve společnosti. Nebylo tomu jinak ani letos, kdy vítězové jednotlivých kategorií převzali 21. září večer ocenění z rukou herečky Veroniky Khek Kubařové, pamětníka Jiřího Tichého, herce a režiséra Ondřeje Cihláře, ředitele organizace Člověk v tísni Šimona Pánka nebo laureátky v environmentální kategorii z roku 2020 Evy Dudové. Za devět let existence Ceny Gratias Tibi bylo nominováno již více než 1000 aktivních mladých lidí a jejich projektů.

Dvojice moderátorů Barbora Mošnová a Petr Buchta provázela celým slavnostním večerem ve vršovickém kulturním centru Vzlet, kterým se nesla hudba zpěvačky Kláry Vytiskové. Zatímco v minulém roce mladé lidi zasáhla pandemie koronaviru, v tom letošním bylo více činností zaměřených na pomoc zasaženým válkou na Ukrajině. „Konflikt na Ukrajině zasáhl i ty nejmenší, kteří se také rozhodli pomáhat. Právě jeden takový projekt se dostal do samotného finále,“ říká Linda Šilingerová, koordinátorka Ceny Gratias Tibi a dodává: „Mnoho nominovaných se zabývalo například dobrovolnictvím, osvětou nebo vzděláváním. Jsme nesmírně rádi, že jsou mladí lidé stále aktivní a máme každý rok možnost dokázat, jak právě oni mění svět kolem nás k lepšímu. Těší nás také, že se soustředí na environmentální témata, proto jsme letos znovu udělili cenu za nejlepší projekt v ochraně životního prostředí.“

Organizace Člověk v tísni se dlouhodobě věnuje podpoře lidí, kteří se v zemích s represivními režimy potýkají s perzekucemi, pronásledováním, šikanou, či jsou vězněni kvůli svým názorům nebo aktivitám. Právě proto jsme v letošním roce udělili také zvláštní uznání mladému člověku, který se ve své zemi zasazuje o dodržování lidských práv

Cena Gratias Tibi v základních věkových kategoriích (ZŠ, SŠ, do 30 let)

Cena Gratias Tibi se uděluje ve třech hlavních kategoriích – základní školy, střední školy a mladí lidé do 30 let. V kategorii základní školy vyhrál projekt dvanáctileté Pavly Janouškové Výuka programování online. Ta pořádá už druhým rokem bezplatné kurzy programování, ve kterých učí nejen děti, ale i dospělé. Už od školky totiž ráda programuje a trápilo ji, že velké množství dětí, zejména dívky, se k němu během školní výuky vůbec nedostanou. Porota projekt vybrala, protože vzešel z vlastní iniciativy žákyně a měl výrazný dopad na zúčastněné učitelé i žáky. Výuka programování on-line je skvělým příkladem neformálního vzdělávání – o to cennějším, že v roli lektorky je žákyně.

Foto: Josef Rabara

Za kategorii střední školy si přišly převzít ocenění sestry Eliška a Anička se svým projektem Sestry v akci za záchranu života. Skrze svůj youtubový kanál a videa, která na něj natáčí, se zabývají environmentálními tématy. Vysvětlují tak nejen svým vrstevníkům, jak šetřit vodou, třídit odpadky nebo chránit přírodu. „Samy za sebe jsme si před třemi lety začaly všímat, co všechno špatného se okolo nás děje a chtěly jsme s tím něco dělat. Tak jsme začaly samy doma a převedly to potom na Youtube, abychom naše myšlenky šířily co nejdál. Hrozně se mi líbí, že v tom jsme spolu, můžeme spolupracovat a máme potom do toho takovou větší sílu a vášeň,” říká Eliška.

Foto: Josef Rabara

V kategorii mladí lidé do 30 let zvítězil projekt Nekrm kachnu! do škol a knihoven. Karetní hra má za cíl zábavnou formou zvýšit mediální gramotnost napříč věkovými kategoriemi. Odborná porota mimo jiné na projektu ocenila, že hra je inovativním nástrojem, který vtipnou formou oživuje výuku přímo ve školách a knihovnách, a má potenciál širokého záběru. „Jedním z cílů této hry bylo dostat lidi různých generací k jednomu stolu, aby se společně pobavili o tom, odkud čerpají informace a proč považují něco za důvěryhodné, nebo naopak ne," říká jeden ze zástupců spolku Fakescape, který za karetní hrou stojí.

Foto: Eva Kořínková

Cena Gratias Tibi v environmentální kategorii

Třetím rokem jsme udělili cenu za nejlepší projekt v oblasti ochrany životního prostředí. Odborná porota vybrala projekt Remízek, který pomáhá přírodě a snaží se, aby její hlas byl slyšet všude, kde to potřebuje. Skrze filmové příběhy podporuje lokální obyvatele a spolky v České republice a šíří povědomí o jejich problémech široké veřejnosti. Podporuje také začínající tvůrce se zájmem o témata ochrany přírody a rovnoprávnosti. Cenu vítěznému projektu předala první laureátka této kategorie, zakladatelka Přestupní stanice, Eva Dudová

Foto: Eva Kořínková

Cena diváků České televize 

Kromě tří základních věkových kategorií a environmentální kategorie byla vyhlášena i Cena diváků České televize, hlavního mediálního partnera akce. O tom, který z projektů ji získá, rozhodla prostřednictvím internetového hlasování veřejnost. Ocenění předal studentům z Gymnázia Jateční v Ústí nad Labem, za projekt Jatečka pomáhá, ředitel vnějších vztahů České televize Vít Kolář. Studenti se snaží reagovat na aktuální potřeby lidí, kteří se ocitají v nelehkých životních situacích. V průběhu posledního roku vymysleli a zrealizovali projekty, které pomohly seniorům, dětem s postižením i ukrajinským uprchlíkům.

Foto: Eva Kořínková

Zvláštní uznání Člověka v tísni

V letošním roce jsme se rozhodli udělit také Zvláštní uznání Člověka v tísni do zahraničí lidem, kteří se významně zasluhují o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů v jejich zemi. Tuto cenu předal ředitel organizace Šimon Pánek, a to mladému kubánskému aktivistovi Rowlandovi Jesúsovi Castillovi Castrovi Laureát dokazuje, že bez ohledu na věk se člověk může vzepřít režimu. V pouhých 17 letech se nebál připojit ke své komunitě a společně protestovat proti bezpráví, které se na Kubě dlouhodobě děje. Původně mu hrozilo až 18 let vězení, tento týden bylo rozhodnuto o pětiletém trestu za politický zločin pobuřování. Přes všechny útrapy, zachovává pevný postoj proti systému. Ocenění přijela převzít zástupkyně kubánského disentu Iliana Fernandez Cardosa, která nyní žije v exilu ve Španělsku.

Foto: Eva Kořínková

Toto ocenění předala organizace Člověk v tísni za podpory Norských fondů; reg. č. projektu LP-HRMGSA-046.