Co si myslí o světě dnešní středoškoláci?

5.9.2017 / Průzkumy a šetření

Co považují středoškoláci za největší problémy ČR? Kde čerpají informace o současných společenských a politických tématech? Jak vnímají demokracii? Jaké mají volební preference? Jak hodnotí život za socialismu? Souhlasí s naším členstvím v EU a NATO? Myslí si, že mohou ovlivnit problémy ve své obci nebo ČR?

V květnu a červnu 2017 proběhlo ve spolupráci s agenturou Median pravidelné celorepublikové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU). 

Ptali jsme se na to, co mladí lidé vnímají jako největší problémy ve svém okolí i ve světě, odkud o nich čerpají informace a jestli chtějí přispět k jejich řešení. Jaké jsou jejich volební preference, zda by chtěli žít za socialismu a jak hodnotí naše členství EU a NATO. Jak jsou spokojeni se životem a se školou a na mnohé další.

Závěrečná zpráva přináší také srovnání s výsledky z let 2009, 2012 a 2014. Stáhnout si ji ve formátu pdf můžete zde.

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.