Učte žáky o médiích vlastním prožitkem s příručkou Hledá se novinář

10.1.2023 / Mediální vzdělávání

Vlastní zkušenost je pro osvojení klíčových dovedností a pro zapamatování důležitých poznatků nezbytná. Na učení skrze osobní prožitek neboli learning by doing jsme postavili i celou sadu lekcí Hledá se novinář. Díky nim a nové praktické příručce si mohou žáci a studenti na čas vyzkoušet roli novinářů a dozvědět se tak podrobnosti o fungování mediálního světa.

Novináři plní v naší společnosti nezastupitelnou roli. Předávají veřejnosti důležité informace, kontrolují nejen politiky, ale i veřejnou sféru a podávají nám zprávy o zásadních událostech. Jsou označováni za "hlídací psi demokracie".  
Co si ale pod těmito větami, i když pravdivými, představí dnešní mladí lidé? Vždyť oni sami jsou skrze své mobilní telefony obklopeni informacemi prakticky neustále. "Proč bychom měli rozumět pojmům jako noviny, novináři, žurnalistika?" ptají se vás možná někdy. A vy sami sobě možná někdy kladete otázku, jak mohou vaši žáci a studenti médiím porozumět, když hranice mezi novinářem a influencerem, který podává informace skrze svoje kanály na sociálních sítích, je mnohdy těžko rozpoznatelná.  

Metoda learning by doing

Odpovědí na výše zmíněné otázky mohou být materiály JSNS, díky kterým si žáci a studenti na vlastní kůži vyzkouší, co to znamená, být novinářem. Aktivní účast na výuce skrze příběhy vrstevníků anebo skrze vlastní prožitek je podle našich spolupracujících lektorů efektivní způsob, jak žáky a studenty v hodině nejen zaujmout, ale jak jim i předat informace. Vlastní prožitek z tvorby, základní pilíř výukové metody learning by doing, je atraktivní formou výuky. Žáci si hravou a nenásilnou formou osvojují znalosti o světě médií a zdokonalují svoje kritické uvažování, vyjadřovací schopnosti a umění komunikace. 

Právě na metodě learning by doing je postavena i sada pěti lekcí Hledá se novinář. Díky nim žáci a studenti zjišťují, jak fungují média, co práce novinářů obnáší, a především jak se získávají, zpracovávají a ověřují informace. S pomocí materiálů JSNS se mohou žáci 2. stupně ZŠ a středoškoláci stát na čas novináři, tak jako účastníci soutěže Hledá se novinář, ze které zmíněné lekce vycházejí.  

"Ve druhém ročníku lycea jsme v občanské nauce právě dokončovali téma médií a v češtině publicistický styl. Proto jsem se rozhodl vyzkoušet metodu learning by doing s celou třídou," říká Jiří Kleker ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb v Litoměřicích. "Studenti v motivační hodině zhlédli snímek Hledá se novinář: Natáčíme reportáž. Vždy před hodnocením expertů jsem film stopnul, abychom se nejdřív klady a zápory pokusili formulovat sami, a následně dostali za úkol natočit svou vlastní reportáž ve tříčlenných skupinkách. K dispozici dostali také příručku a měsíc času, volba tématu byla zcela na studentech," doplňuje Jiří Kleker. 

Příručku do ruky 

Aby byla práce pro vyučující a žáky o trochu jednodušší, vznikla v JSNS právě zmíněná příručka k lekcím Hledá se novinář, která v pěti krátkých kapitolách pojatých formou komiksu předá žákům a studentům rady a tipy, jak natočit vlastní televizní reportáž, napsat novinový článek, natočit živý vstup, vést rozhovor nebo vytvořit vzdělávací video. Příručku si můžete objednat zdarma. Využijete ji nejen v hodinách mediální výchovy, ale i třeba během českého jazyka, občanky nebo výtvarky. Tvorba mediálního obsahu totiž zasahuje téměř každou sféru našeho života, a tedy i výuky. 

Hodina mediální výchovy s využitím materiálů JSNS pak může vypadat třeba právě tak, jak popsal Jiří Kleker: pedagog s žáky probere jejich představu o daném mediálním výstupu, následuje projekce konkrétního dílu pořadu Hledá se novinář, poté ve skupinkách nebo jako jednotlivci sami připraví vlastní mediální výstup, a to právě s pomocí brožury Hledá se novinář. 

"Z výsledků, které jsme společně prezentovali ve dvou vyučovacích hodinách, bylo zřejmé, že si skupinky společné natáčení opravdu užívaly a úkol vzaly vážně," shrnuje svoje zkušenosti Jiří Kleker. "Vznikla třeba investigativní reportáž o kontroverzní skládce odpadu s vyjádřením městského zastupitele, zpravodajská reportáž z prostor Severočeské filharmonie Teplice, ale i reportáže zpracovávající naše školní ‘problémy'. Metoda learning by doing se mi osvědčila, aktivita posloužila jako vyvrcholení tématu médií, kdy si mohli studenti novinařinu zkusit zažít na vlastní kůži," zakončuje pedagog. 

Článek jsme připravili pro Učitelský měsíčník, číslo 12/2022. 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.