Mezinárodní projekt o Online Hate Speech

10.10.2017 / Kdo jiný?

Ve spolupráci s dalšími šesti zeměmi EU se účastníme projektu, který reflektuje šíření online nenávisti převážně vůči migrantům uprchlíkům a azylantům. 

Projekt Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech je spolufinancovaný Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím Justice a trvá od 1. října 2016 do 30. září 2018. Jsou do něho zapojeny tyto země a organizace: Bulharsko (Sofia Development Association), Itálie (Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM - IUL), (Associazione FORMA.Azione), Velká Británie (the Languages Company), Chorvatsko (Center for Peace), Česká republika (Člověk v tísni), Rumunsko (Asociația Divers), Řecko (Municipality of Agii Anargiri-Kamatero).

Hlavní cíle projektu jsou:

  • sbírat a sdílet osvědčené metody v boji proti šíření nenávisti proti migrantům, uprchlíkům a dalším menšinám;
  • získat nová data o povaze, míře a dopadu online šířené nenávisti především vůči migrantům a uprchlíkům a pomoci tak národním a celoevropským autoritám vyvinou efektivnější integrační a antidiskriminační pravidla;
  • posílit porozumění a komunikaci mezi komunitami zasaženými nenávistnými projevy na internetu a většinovou společností;
  • vzdělávat o hate speech a zvyšovat mediální gramotnost.

Více na https://positivemessengers.net/cs/

 

Dynamický workshop JAK PRACOVAT S PŘEDSUDKY

V rámci projektu proběhne workshop Jak pracovat s předsudky. Na akci si žáci SŠ prostřednictvím filmu, debat a interaktivních aktivit rozvíjí empatii, tolerantní postoje a respekt k jinakosti a uvědomují si příčiny a nebezpečí nenávistné komunikace i v prostředí internetu. Budou mít možnost se setkat se zástupci z nejrůznějších menšin: s lidmi s jinou etnickou příslušností, sexuální orientací, náboženstvím, zdravotním stavem či životním stylem. Čeká je i kreativní a zábavné focení a mnoho dalšího. 

SEMINÁŘ JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN

 

Projekt Coalition of Positive Messengers to Counter Online Hate Speech je spolufinancován programem Evropské unie s názvem PRÁVA, ROVNOST A OBČANSTVÍ/PROGRAM SPRAVEDLNOST