Mladí si uvědomují manipulativnost sociálních sítí. I tak jsou pro ně ale hlavním zdrojem informací, říká Karel Strachota

14.2.2023 / Mediální vzdělávání

Mediální gramotnost žáků a studentů je podle našeho ředitele Karla Strachoty stále nedostatečná. Nedávný výzkum středoškoláků a žáků nejvyšších ročníků základních škol však ukazuje především to, že náctiletí kriticky vnímají svoje nedostatky v úrovni mediální gramotnosti. „Asi tři čtvrtiny dotazovaných řekly, že si uvědomují, že sociální sítě jsou prostředím, které má v sobě zakódovanou manipulativnost nebo filtraci určitých zpráv a informací. Zároveň pro ně ale sociální sítě zůstávají hlavním zdrojem informací, v čemž cítíme nějaký rozpor," říká Strachota v pořadu Osobnost Plus Lucie Vopálenské na Českém rozhlase Plus.

Na základě několika vybraných úloh ze zmíněného výzkumu byl stanoven tzv. skór mediální gramotnosti. Jeho dosažená hodnota nejvýrazněji souvisela s typem školy, kterou žáci a studenti navštěvují. Nejvíce bodů získali žáci nižšího stupně gymnázií. Rozdíl oproti studentům z vyššího gymnázia byl v absolutní hodnotě zanedbatelný. V průměru vyřešili studenti gymnázií správně 64 % úloh, žáci 8. a 9. tříd ZŠ méně než polovinu úloh, stejně jako studenti SOU bez maturity, kteří získali nejméně bodů. Skóre studentů SOU bez maturity je zároveň o více než třetinu nižší než u žáků víceletých gymnázií.  

Podle Karla Strachoty je pro Jeden svět na školách práce s učni výzvou a zároveň dlouhodobější misí. Úspěchem ale podle něj je to, že už tři čtvrtiny českých základních a středních škol mají registraci na našem portále, který jim umožňuje využívat materiály týkající se mimo jiné moderních československých dějin, občanského nebo mediálního vzdělávání.

„Ale právě zbývající čtvrtina jsou ti nejpotřebnější a na ně chceme dlouhodobě zaměřit naši pozornost. Klíčem je přitom nacházet na konkrétních školách vyučující, kteří vnímají, že témata, která jim můžeme zprostředkovat, jsou důležitá," říká Strachota.

Počet registrovaných uživatelů na portálu Jeden svět na školách přitom stále roste a během loňského roku vzrostl o třetinu. Podle Strachoty je za tím částečně válka na Ukrajině, ale především pandemie.

„Bezprostředně poté, co byly školy zavřené, jsme začali nabízet materiály, které by mohli vyučující využít pro distanční výuku. A oni něco takového potřebovali. Stejně jsme zareagovali na válku na Ukrajině. Opět jsme se s pomocí vyučujících snažili dát dohromady materiály, které by na to velmi rychle zareagovaly, a bylo vidět, že to je nabídka, kterou všichni oceňují a využívají," vysvětluje Strachota.

Celý rozhovor s Karlem Strachotou v pořadu Osobnost Plus Lucie Vopálenské si můžete poslechnout na stránkách Českého rozhlasu Plus.

Projděte si také kompletní výsledky průzkumu mediální gramotnosti na českých školách.

 

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.