Proběhlo úvodní setkání Z místa, kde žijeme!

31.3.2023 / JSNS / Příběhy bezpráví

Minulý víkend se pět studentských týmů z různých koutů České republiky zúčastnilo úvodního setkání projektu Z místa, kde žijeme, ve kterém studenti pátrají po pamětnících komunistického bezpráví a zároveň naši minulost propojují se současnou situací v postsovětském regionu, kde statečné ženy a muži stále bojují za dodržování základních lidských práv. V Praze je čekal bohatý vzdělávací program a také promítání filmu s debatou v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. 

Studenti ze ZŠ Mariánské náměstí, Gymnázia Lovosice, Česko-anglického gymnázia, SPgŠ a SZŠ Krnov a Gymnázia Boskovice se první den zúčastnili semináře k orální historii (Ivana Vranková), workshopů ke storytellingu (Barbora Voráčová) a práci s audiovizuálním materiálem (Eva Skálová). Naučili se v nich, jak správně uchopit příběh pamětníka/pamětnice komunistického bezpráví, jak s ním/ní komunikovat a jak si vše zasadit do historického kontextu. Zároveň se učili jejich osudy propojovat s příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o lidská práva. První den byl zakončen debatou s bývalým disidentem panem Jiřím Tichým, kde si mohli studenti vyzkoušet nabité dovednosti v praxi. 

Druhý den se studenti účastnili promítání dokumentu Mladí Rusové na útěku, po kterém následovala debata s ředitelkou lidskoprávního oddělení Člověka v tísni Nadiiou Ivanovou, která studenty seznámila nejenom s pozadím snímku, ale také s lidskoprávní situací v postsovětském regionu. Lidskoprávní oddělení studentům ve druhé fázi přiřadí k osudu pamětníka příběh ze současnosti. V závěru setkání studenti získali ve workshopu "Jak na propagaci projektu" od Ilony Mach nástroje, jak co nejefektivněji už i během jeho trvání propagovat a jak uspořádat úspěšnou lidskoprávní kampaň. Zároveň měli příležitost vše zkonzultovat s historikem z Ústavu pro výzkum totalitních režimu Michalem Loučem. Během jeho konzultací studentům poskytl tipy k historickému bádání. Všichni lektoři budou zároveň studentům k dispozici v roli mentorů během celého trvání projektu. 

Týmy nyní začínají pracovat na zpracování příběhů pamětníků komunistického bezpráví v jejich regionu. Projekt poté vrcholí kampaní u příležitosti Dne lidských práv, kterou studenti zorganizují na své škole a kreativně propojí komunistickou minulost se současností.

Podívejte se na atmosféru v naší fotogalerii! 

Setkání se uskutečnilo v rámci projektu JSNS - Vzdělávání o lidských právech prostřednictvím audiovizuálních materiálů; reg. č. projektu LP-HRMGSA-046.