Hudbou proti generačním rozdílům

30.5.2013 / Kdo jiný?

Netradičním způsobem našli nejen společnou řeč, ale i zážitky a vzájemné obohacení žáci 6. třídy Základní školy v Deblíně se seniory v Domově sv. Alžběty v Žernůvce. Ve svém týmovém projektu Kdo jiný? se skupinka šesťáků rozhodla propojit generaci svých prarodičů s tou svojí. Prostřednictvím hudby.

Žáci si nejprve připravili teoretické prezentace s informacemi o svých oblíbených kapelách, zpěvácích, zpěvačkách. V další fázi svého projektu se snažili zjistit, jakou populární hudbu měla ráda generace jejich prarodičů v době svého mládí, tedy v 60.-80. letech. Kromě rozhovorů si žáci sestavili dotazník, se kterým oslovovali své babičky a dědečky a seniory v okolí. Podle odpovědí v dotazníku tým připravil a nacvičil hudební program a vystoupení pro seniory. Setkání s koncertem nazvané Populární hudba dvou generací se uskutečnilo 3. května v kapli Domova sv. Alžběty v Žernůvce. V první části programu žáci potěšili starší generaci produkcí vybraných populárních hitů z jejich mládí. V další části programu seniory čekalo seznámení se současnými populárními interprety. Na koncert v kapli Domova sv. Alžběty v Žernůvce dorazili nejen tamní klienti, ale i někteří jejich příbuzní.  Všichni účastníci koncertu a setkání se shodli na tom, že populární hudba se velmi rychle mění a každý má trochu jiný vkus. Je to právě hudba, která dokáže překlenout generační rozdíly a která je vynikající příležitostí pro setkávání lidí různých věkových kategorií. Více informací o projektu a fotogalerii najdete na stránkách ZŠ Deblín.