Přejeme vám krásné prázdniny

28.6.2013 / JSNS

Přejeme vám – spolupracujícím pedagogům i studentům –  pěkné prázdniny a děkujeme, že jste s námi strávili letošní školní rok. Velice si vážíme toho, že se hojně zapojujete do našich projektů a poskytujete nám zpětnou vazbu, která je pro nás při přípravě vzdělávacích materiálů nepostradatelná. Věříme, že se vám na nově spuštěném portálu jsns.cz dobře pracuje a že vám audiovizuální lekce usnadňují přípravu na výuku, stejně jako výuku samotnou. Těšíme se na další spolupráci a po prázdninách opět na shledanou.