Pražský festival Jeden svět navštíví klubáci

12.2.2014 / Filmové kluby

Během festivalu Jeden svět v Praze proběhne setkání organizátorů studentských filmových klubů. Program bude nabitý, internacionální a snad inspirativní.

Klubáci zažijí jedinečnou festivalovou atmosféru, v kinech zhlédnou zajímavé dokumenty, seznámí se se svými vrstevníky ze zahraničí, zúčastní se přednášek a debat a získají mnoho dalších dovedností, které pak mohou využít při organizaci filmových klubů. V sobotu je pro ně připraven workshop o tom, jak motivovat a vzdělávat své mladší spolužáky projekcemi dokumentárních filmů. V neděli po projekci filmu Mý věci, přijede s klubáky debatovat autor, finský režisér Petri Luukkainen, o tom, kolik věcí ve skutečnosti k životu potřebujeme. Náklady za dopravu, stravu a ubytování hradíme.