Pojďte debatovat o vzdělávání v oboru soudobých dějin

18.2.2014 / Příběhy bezpráví

O výklad naší nedávné historie se vede poměrně ostrý boj. Ústav pro soudobé dějiny se rozhodl příští středu uspořádat o tématu vzdělávání, didaktiky a popularizace československé historie po roce 1945 debatu s těmi, kdo patří k nejaktivnějším protagonistům v tomto oboru.

Mezi diskutujícími vystoupí Kamil Činátl (ÚSTR / FF UK), Ondřej Matějka (Antikomplex) a Karel Strachota (JSNŠ). Moderuje Matěj Spurný (ÚSD AV ČR / FF UK).

Pamět - dějiny - identita aneb občanské vzdělávání v oboru soudobých dějin
- středa 26. 2. 2014, 1618 hodin
- Knihovna Ústavu pro soudobé dějiny, Vlašská 9, Praha 1
- vstup zdarma

"Chceme diskuzi otevřít poměrně obecným tázáním: Potřebuje česká společnost a demokracie pro své fungování koncept občanské výchovy? Jak a pro koho takovou výchovu po zkušenostech 20. století formulovat? Jaký je či měl by být vztah mezi občanskou výchovou, historiografií a kultivací kolektivních historických pamětí v liberální demokracii?  Jakou roli by v této oblasti měl hrát stát? Je úkolem státu podílet se na vytváření pozitivně formulovaného a historicky zakotveného vlastenectví? Jaký vliv budou mít odpovědi na předchozí otázky na interpretaci konkrétních historických období, zejména bezprostředně poválečné éry a státního socialismu?" ÚSD AV ČR.

Všichni jste srdečně zváni!

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.