Studentské filmové kluby Ukrajince zaujaly

2.4.2014 / Filmové kluby

Na Ukrajině vzbudily studentské filmové kluby velký zájem. Ukrajinští koordinátoři lidsko-právního filmového festivalu Docudays UA v debatách reflektovali, že tamní školní systém je často velmi zkostnatělý, neotevřený demokratickým a lidsko-právním hodnotám a potřebuje změnu.

Na konci března proběhly na Ukrajině prezentace a workshop vedené koordinátory Jednoho světa na školách o fungování studentských filmových klubů. Akce se konala v rámci lidsko-právního festivalu dokumentárních filmů Docudays UA v Kyjevě, který úzce spolupracuje s festivalem Jeden svět. Prezentace a workshop byly přístupné veřejnosti a zúčastnili se ho hlavně ukrajinští regionální zástupci festivalu, kteří promítají filmy ve svých městech a vesnicích. Fungování filmových klubů mezi nimi vzbudilo velký zájem. Zajímali se o to, jak motivovat studenty, aby projekce organizovali; jak vést studentské debaty; přilákat do škol hosty a diváky z řad studentů a jak vůbec motivovat pedagogy, aby kluby na školách povolili a poté podporovali. Zazníval názor, že právě v době po násilném obsazení Krymu ruskými jednotkami, je velmi důležité, aby se téma lidských práv dostalo do povědomí Ukrajinců, zvláště pak mladé generace studentů.

Výuka s umělou inteligencí

Objevujte se svými žáky svět umělé inteligence


Vyzkoušejte naše nové aktivity do hodin využívající AI chatboty. A pokud je pro vás AI nové téma, nachystali jsme pro vás také manuál Krok za krokem k výuce s umělou inteligencí, díky kterému můžete začít zapojovat AI do výuky vlastním tempem.