Studentské filmové kluby Ukrajince zaujaly

2.4.2014 / Filmové kluby

Na Ukrajině vzbudily studentské filmové kluby velký zájem. Ukrajinští koordinátoři lidsko-právního filmového festivalu Docudays UA v debatách reflektovali, že tamní školní systém je často velmi zkostnatělý, neotevřený demokratickým a lidsko-právním hodnotám a potřebuje změnu.

Na konci března proběhly na Ukrajině prezentace a workshop vedené koordinátory Jednoho světa na školách o fungování studentských filmových klubů. Akce se konala v rámci lidsko-právního festivalu dokumentárních filmů Docudays UA v Kyjevě, který úzce spolupracuje s festivalem Jeden svět. Prezentace a workshop byly přístupné veřejnosti a zúčastnili se ho hlavně ukrajinští regionální zástupci festivalu, kteří promítají filmy ve svých městech a vesnicích. Fungování filmových klubů mezi nimi vzbudilo velký zájem. Zajímali se o to, jak motivovat studenty, aby projekce organizovali; jak vést studentské debaty; přilákat do škol hosty a diváky z řad studentů a jak vůbec motivovat pedagogy, aby kluby na školách povolili a poté podporovali. Zazníval názor, že právě v době po násilném obsazení Krymu ruskými jednotkami, je velmi důležité, aby se téma lidských práv dostalo do povědomí Ukrajinců, zvláště pak mladé generace studentů.

Mé oblíbené filmy

Mějte své oblíbené filmy rychle po ruce

Novinkou na webu je „symbol srdíčka", který se objeví na Vašem profilu po přihlášení. Jde o funkci ukládání oblíbených lekcí ve vašem profilu. Případně si můžete dávat na seznam filmy, které chcete zhlédnout později.