Připravili jsme nové výukové lekce o čs. dějinách

25.4.2014 / Příběhy bezpráví

Neustále pracujeme na nových výukových materiálech a ve spolupráci s pedagogy jsme rozšířili nabídku našich  materiálů o šest audiovizuálních lekcí z tematického okruhu Moderní československé dějiny.

 

Do nabídky jsme zařadili již osvědčené tituly z různých tematických oblastí - První republika, Únor 1948 a 50. léta, Normalizace a Sametová revoluce.

První republika
TGM osvoboditel

Únor 1948 a 50. léta
Bez milosti
Tajné akce StB - akce Lux
Ztracená duše národa - Ztráta víry

Normalizace
The Plastic People of the Universe

Sametová revoluce
Václav Havel, Praha - Hrad

V tuto chvíli pro vás připravujeme další audiovizuální lekce, můžete se tešit například na film In nomine Patris, V zajetí železné opony - Bolesti černého barona a Dráty, které zabíjely a mnoho dalších...