25 let poté: Kdo, když ne mladí?

11.11.2014 / Příběhy bezpráví

Jeden svět na školách pořádá během listopadu řadu aktivit pro školy i veřejnost v souslosti s 25. výročím sametové revoluce. Přečtěte si tematické zamyšlení Karla Strachoty, které se věnuje konci totality, mladým lidem a demokracii v naší zemi.

 

 

Při našich vzdělávacích a osvětových projektech potkávám mnoho mladých lidí, kteří si uvědomují svoji spoluzodpovědnost za to, jak vypadá místo, v němž žijí, a snaží se přispět k tomu, aby se měnilo k lepšímu. Mají nápady, dovedou je uvést v život, myslí na ostatní, pomáhají potřebným. A přibývá jich. Do politiky se jim ale nechce, nechtějí se „ušpinit“. Pokud se však má společnost rozvíjet pozitivním směrem, nové, mladé, vzdělané a sebevědomé politiky potřebujeme“, uvádí v textu autor.

Článek Karla Strachoty, ředitele Jednoho světa na školách a projektu Příběhy bezpráví je k dispozici v pdf formátu.