Kvantitativní šetření v roce 2010

29.10.2010 / Průzkumy a šetření

Z dotazníkových výzkumů mimo jiné vyplývá, že mladí lidé nejsou příliš motivovaní angažovat se v občansko-společenské problematice lokálního i globálního charakteru. Proto jsme se rozhodli této oblasti věnovat dál a provést detailnější kvalitativní šetření s cílem podrobně zmapovat vztah studentů gymnázií, SOU a SOŠ k lokálním a globálním problémům a výzvám v kontextu jejich každodenního života.

Podrobnosti a výsledky najdete v Analýze kvalitativního výzkumu.