Dotazníkové šetření v roce 2014

10.6.2014 / Průzkumy a šetření

Na jaře roku 2014 jsme uskutečnili v pořadí již třetí celorepublikové dotazníkové šetření mezi středoškoláky. Výzkum zjišťoval hodnoty a postoje studentů na různých typech středních škol (gymnázia, SOŠ, SOU) a proběhl ve spolupráci s agenturou Median.

Kromě aktuálního stavu přináší srovnání výsledků v časové řadě s lety 2009 a 2012Šetření bylo financováno z prostředků Evropského sociálního fondu – Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Podrobné informace a komentované výsledky najdete v závěrečné zprávě.