Dotazníkové šetření v roce 2012

11.9.2012 / Průzkumy a šetření

V prvním čtvrtletí roku 2012 proběhlo, opět ve spolupráci s agenturou Millward Brown, unikátní celorepublikové dotazníkové šetření zaměřené na postoje studentů různých typů středních škol, které bylo nově doplněno o další oblasti.

Kromě zjištění aktuálního stavu bylo cílem také porovnání výsledků se stejně zaměřeným šetřením, které proběhlo na přelomu roku 2008/2009. Šetření bylo financováno z prostředků CEE Trust - Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Podrobné informace a výsledky najdete v závěrečné Zprávě o dotazníkovém šetření na středních školách 2012 včetně porovnání s rokem 2009.